Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat assoleix més de 346.000 llocs de treball, la xifra més elevada des del 2008

La dada negativa la dona el teixit empresarial amb una contracció de l’1% en el nombre de comptes de cotització. 

El mercat del treball continua imparable i registra xifres històriques tant pel que fa als llocs de treball com d’afiliats i afiliades a la Seguretat Social. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l‘Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial, elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra. Un estudi que quantifica pel Baix Llobregat en 346.830 la xifra de lloc de treball actius i en 370.805 el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, dues xifres rècord des del 2008 i el 2012, respectivament.  

La publicació que s’ha presentat aquest matí a la Cambra territorial del Baix Llobregat també avalua el comportament del teixit empresarial, on es destaca una lleugera contracció de l’1%, i analitza la xifra de persones aturades amb un nou mínim històric i una taxa d’atur lleugerament per sota de la catalana. 

El sector serveis i la construcció impulsen la xifra de llocs de treball 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors/es autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 3% el 31 de març de 2023 respecte a un any enrere, fins als 346.830, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement és similar al registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement del nombre d’assalariats/des (3,7%), mentre que el d’autònoms/des ha disminuït (-0,9%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats/des i un -0,2% autònoms/des). Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior el nombre d’autònoms ha minvat a tots: un -6,8% a l’agricultura, un -2,5% a la indústria, un -1,1% a la construcció i un -0,7% als serveis.  

En canvi, el nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a l’any anterior (excepte a l’agricultura que es manté): un 4,1% als serveis, un 3,3% a la construcció i un 2,0% a la indústria. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,2%), amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 1,2% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 3,5% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 7,6% a les empreses grans (de 250 treballadors o més). 

La xifra d’afiliats i afiliades creix en especial entre el sexe femení 

Pel que fa a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, l’estudi apunta que els afiliats i afiliades han augmentat un 2,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 370.805 persones a finals de març de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).  

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,0%) que entre els homes (1,8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de l’11,1% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 10,8% del total—, en front de l’1,4% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Amb tot, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 7% més); el motiu de la diferència és que s’estima que unes 23.000 persones treballadores residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

L’evolució negativa contrasta amb la registrada pel conjunt de Catalunya 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 1% a finals de març de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 20.800 empreses; aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,6%). Així mateix, respecte al trimestre anterior (desembre 2022) es registra una reducció de 113 comptes de cotització a la comarca (-0,5%).  

El nombre d’empreses ha disminuït a tots els grans sectors de l’economia respecte a l’any anterior: un 0,4% a la construcció, un 1,1% a la indústria i als serveis i un 5,4% a l’agricultura. Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 1,6% entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es) —que representen el 79% del total—, i a la resta ha augmentat, però amb diferents intensitats: un 0,8% entre les de 10 a 49 treballadors/es, un 1,8% entre les de 50 a 249 treballadors/es i un 6,6% entre les empreses de 250 i més treballadors/es. 

La xifra de persones aturades se situa en el valor més baix per aquest mes des del 2008 

Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2023 tanca amb 34.860 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des del 2008. Respecte a l’any anterior es registra un descens del 6,7%, lleugerament més intens al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%). 

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-7,8%) que entre les dones (-5,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat de l’1,8% entre les persones menors de 30 anys, l’11,7% entre les de 30 a 44 anys, l’11,4% entre les de 45 a 54 anys i el 0,6% entre les persones majors de 54 anys. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, excepte als professionals científics i intel·lectuals —que augmenta en 31 persones, l’1,6%—, els directors i gerents i les ocupacions militars —amb una persona més en cada cas. Destaquen les disminucions en termes absoluts de 989 persones entre les ocupacions elementals i 475 persones entre els empleats d’oficina, comptables i administratius. 

La taxa d’atur registral se situa en el 8,6% el març, la xifra més baixa des del març de 2008 (juntament amb la desembre 2022), i vuit dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).