Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat tanca el 2023 amb nou rècord d’afiliacions i estabilitzant la xifra d’empreses

Amb 20.923 comptes de cotització registrats, el nombre d’empreses comarcals pràcticament es manté respecte a un any enrere. 

El Baix Llobregat va acomiadar el 2023 amb bones notícies pel que fa a la creació de llocs de treball. Concretament, la comarca va assolir a finals de desembre la xifra més alta d’afiliacions a la Seguretat Social des del 2008, així com el segon millor registre d’afiliats/es/des segons residència padronal. Paral·lelament, el teixit empresarial consolida les seves xifres, i de fet, a finals de desembre la xifra d’empreses s’ha mantingut estable en comparació a l’any anterior.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat, que a més d’analitzar el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació, també inclou el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

Les microempreses, únic segment que perd comptes de cotització

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca se situa en 20.923 finals de desembre del 2023, xifra que pràcticament es manté respecte a un any enrere (20.913, un +0,05%), tot i que aquest lleuger creixement és menys intens al registrat pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior (setembre 2023) es registra un augment de 77 comptes de cotització a la comarca (+0,4%).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’empreses només ha crescut respecte a l’any anterior als serveis (+0,4%), mentre que a la resta ha disminuït: un 0,5% a la construcció, un 1,5% a la indústria i un 2,9% al primari. Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 0,6% entre les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 78,5% del total—, s’ha mantingut entre les mitjanes (de 50 a 249 treballadors), i ha crescut un 2,7% entre les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 6,9% entre les grans empreses (de 250 i més treballadors).

La comarca compta amb 25.200 llocs de treball més que abans de la pandèmia

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 2,7% el 31 de desembre del 2023 respecte a un any enrere fins a les 353.775 afiliacions, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible)[1]. Aquest creixement de llocs de treball experimentat a la comarca ha estat el mateix al registrat pel conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats/es (3,1%) que entre els autònoms/es (0,2%), una evolució també molt similar a la del conjunt de Catalunya (3,1% assalariats/es i un 0,4% autònoms/es). En termes absoluts, el Baix Llobregat va tancar l’any amb 304.860 treballadors/es/es assalariats/es i 48.915 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior, el nombre d’assalariats/es només ha minvat a l’agricultura (-6,9%) i a la resta ha augmentat, però amb diferents intensitats: un 3,9% als serveis, un 1,1% a la construcció i un 0,3% indústria. El nombre d’autònoms/es ha augmentat un 0,3% als serveis i un 0,8% a la construcció; mentre que ha disminuït un 5,7% al primari i un 1,6% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-1,0%): un 2,6% a les empreses petites, un 0,6% a les mitjanes i un 7,4% a les empreses grans.

En els darrers 10 anys la xifra d’afiliació segons residència padronal s’ha incrementat un 20%

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 1,8% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 376.330 persones a finals de desembre de 2023, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del mes anterior (378.550).

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,2%) que entre els homes (1,4%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,3%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,7% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen l’11,2% del total—, enfront de l’1,1% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 6,4% més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur de desembre cau fins a nivells mínims per a aquest mes

Pel que fa a les xifres d’atur, el desembre de 2023 tanca amb 33.909 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des del 2007. Respecte a l’any anterior es registra un descens del 2,1%, disminució més intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-0,9%).

La disminució anual ha estat menys notable entre els homes (-1,9%) que entre les dones (-2,3%). Per trams d’edat l’atur es redueix un 5,0% entre les persones de 30 a 44 anys i un 3,6% entre els de 45 a 54 anys, mentre que augmenta un 0,7% entre els joves menors de 30 anys i un 0,1% entre els de 55 anys o més. Per últim, l’atur augmenta a quatre dels deu grups analitzats: els tècnics i professionals de suport (165 persones més), els professionals científics i intel·lectuals (+121), els directors i gerents (+41) i les ocupacions militars (+2). Destaquen les disminucions de 428 persones a les ocupacions elementals i 243 persones als treballadors de restauració, personals i venedors.

La taxa d’atur registral se situa en el 8,3% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 (inici de la sèrie disponible), i gairebé un punt percentual per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).