Sala de premsa

Notes de premsa

Elegits els representants de les organitzacions empresarials al Ple de la Cambra

En total han votat 45 representants de les 54 empreses ja electes.

05/06/2019

Barcelona, 5 de juny de 2019.- Els membres electes del Ple de la Cambra de Barcelona han escollit avui els sis representants de les patronals Foment del Treball/Fepime i Pimec, que presentaven sis candidats/es cadascuna.

Han votat 45 empreses del total dels 54 membres del Ple (40 membres per sufragi i 14 de les empreses de major aportació voluntària) que tenien dret a vot. La votació ha estat presencial, de forma nominal i secreta, mitjançant urna i papereta, a la seu central de la Cambra de Barcelona (av. Diagonal, 452).

Els sis representants escollits són:

PIMEC:

 • Torres García, José María
 • Rousaud Parés, Emilio
 • Font Olivé, Martina
 • De Quirós Almorín, Anna

FOMENT/FEPIME:

 • Roura Calls, Jaume
 • Cornadó Vidal, Anna

El procés electoral de la Cambra de Comerç de Barcelona finalitzarà amb la constitució del ple convocat per l’òrgan tutelant prèvia consulta a la Cambra. Tal com estableix el decret 175/2018 en l’article 39 “Constitució del Ple”. “El Ple es constitueix dins el mes següent a la data de les eleccions dels candidats i de les candidates proposats per les organitzacions empresarials. L’òrgan tutelar, amb la consulta prèvia a les cambres, ha de fixar la data de la sessió constitutiva, que presidirà la persona titular de l’òrgan tutelar o persona en qui delegui” (art. 39.1, decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya).

En aquest Ple, els 60 membres elegiran amb votació individual, nominal i secreta, mitjançant urna i papereta, cadascun dels 12 membres del Comitè Executiu, que és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra i que està integrat per:

 • President/a
 • Vicepresident/a primer/a
 • Vicepresident/a segon/a
 • Vicepresident/a tercer/a
 • Tresorer/a
 • 7 vocals

Amb el nomenament del Comitè Executiu i del President elegits pel Ple constituent es donarà per finalitzat el procés electoral de renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.