Sala de premsa

Notes de premsa

És un objectiu irrenunciable que les licitacions associades al PEI s’iniciïn al segon semestre de 2010

El Pla Extraordinari d'Infraestructures (PEI), una nova oportunitat per complir els compromisos amb Catalunya.

La Cambra de Comerç de Barcelona valora positivament el Pla Extraordinari d’Infraestructures (PEI) presentat pel Ministeri de Foment, que permetrà anticipar a 2010 i 2011 licitacions d’obres per valor de 17.000 milions d’euros, mitjançant mecanismes de col·laboració público-privada.