Sala de premsa

Notes de premsa

Informe territorial de la província de Barcelona 2012

S’intensifica la destrucció de llocs de treball respecte el 2010, mentre la disminució del nombre d’empreses es desaccelera per primer cop des de l’inici de la crisi.

El creixement de la població a la província s’estanca i registra el primer descens de població estrangera dels darrers 10 anys. La comarca de l’Anoia encapçala la taxa d’atur a la província i destaquen les comarques del Berguedà i Garraf per la pèrdua d’ocupació i destrucció del teixit empresarial.