Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra demana al Govern de l’Estat que no discrimini la indústria catalana amb tarifes elèctriques més elevades

La mesura tindrà efectes econòmics sobre els marges, la inversió i l’ocupació de més de 3.000 establiments industrials.

17/06/2017

En l’acord signat entre PP i PNB per l’aprovació dels Pressupostos de l’Estat per al 2017, el Govern espanyol s’ha compromès a englobar les tensions de 30kV a 36kV en la tarifa 6.2 a patir de 2018, fet que suposarà una pèrdua directa de competitivitat per a les empreses catalanes enfront de les basques.

A Catalunya, la tensió més habitual a la que opera la xarxa de distribució és la de 25kV, mentre que en altres zones de l’Estat, les companyies distribuïdores operen a tensions superiors, com per exemple els 33kV. Cal dir que tant una com l’altra tenen característiques similars i subministren al mateix tipus d’empresa, la diferència rau en l’arquitectura amb la qual s’ha dissenyat la xarxa. La lògica porta a pensar que ambdues tensions haurien de tenir el mateix preu. Això va ser així fins a l’any 2014, però a partir de 2015 es va crear una nova banda de peatge, d’entre 30kV i 36kV, que tenia un preu del peatge d’accés un 16% inferior aproximadament al de tensió inferior a 30kV (la que és habitual a Catalunya).

Aquest greuge comparatiu i amb evidents conseqüències econòmiques entre indústries similars ubicades en diferents territoris, s’ha ampliat amb l’acord per a l’aprovació dels Pressupostos de l’Estat de 2017. Segons aquest acord signat entre el PP i el PNB, a partir de 2018 s’elimina la banda de peatge (30kV-36kV) i passa a incorporar-se en el rang de potència superior (30kV-72kV) que encara es beneficia d’uns peatges molt més favorables. La conseqüència de tot això, és que una empresa industrial subministrada en tensió de 25kV (la més habitual a Catalunya) acabarà pagant un sobrecost del 45% per al concepte de “peatge d’accés” i, com a conseqüència, la seva factura elèctrica serà entre un 15% i 20% superior a la d’una altra indústria de les mateixes característiques però subministrada a 30kV (majoritàriament ubicades al País Basc, però també a Navarra, Andalusia, Castella i Lleó, Cantàbria o Astúries).