Sala de premsa

Notes de premsa

S’estima en 2.200 M€ l’estalvi mitjà acumulat durant el confinament dels treballadors menys afectats per la crisi

Aquest capital es podria destinar al consum els propers mesos i generar un impacte positiu en el PIB fins a un màxim de 9 dècimes

08/04/2020

Barcelona, 8 d’abril de 2020.- La Cambra de Barcelona fa una crida perquè bona part de l’estalvi acumulat durant la fase de confinament per les famílies que no veuran minvats els seus ingressos per la crisi sanitària de la Covid-19 es destini a consum de proximitat una vegada finalitzi l’estat d’alarma i, en conseqüència, contribueixi a impulsar la recuperació de l’economia catalana i a evitar el tancament de moltes petites empreses i autònoms, especialment dels sectors més afectats com el comerç, la restauració, el turisme i l’oci i la cultura.

Segons l’estimació de la Cambra, la pèrdua de consum en turisme, restauració, comerç i oci, durant el mes i mig de cofinançament, serà de 5.600 M€ a tota Catalunya, dels quals aproximadament un 40% (2.200 M€) serà estalviat per aquelles famílies que no s’han vist econòmicament molt afectades per aquesta crisi i, per tant, podrien dedicar-se al consum els mesos posteriors a l’aixecada del confinament, amb el conseqüent impacte positiu en el PIB de fins a 9 dècimes.

Tanmateix, la xifra d’estalvi acumulat reinjectable en l’economia de 2.200 M€ és un màxim potencial perquè sabem que hi ha dos elements que reduiran la seva possible translació a consum: per una banda, l’augment de l’estalvi precaució degut al context econòmic, fins i tot en aquells col·lectius que mantenen la feina (la taxa d’estalvi en la crisi anterior va arribar al 18%, mentre que avui és el 8%); i per l’altra, el possible canvi de les pautes de consum en l’escenari post-crisi.

Càlcul de l’estalvi acumulat durant el confinament

La renda familiar disponible per habitant a Catalunya s’estima en 141.075 M€ el 2019[1], i en termes per habitant seria al voltant de 18.900 euros/any o 1.547 euros/mes. Aquesta renda la podem descompondre en tres elements[2]:

  • Consum bàsic: 60% de la renda. Inclou la despesa en Habitatge (22%), Alimentació (17%), Subministres (9%), Automoció (4%), Sanitat (3%), Ensenyament (1%) i Altres[3] (4%). Aquestes despeses s’han mantingut estables durant la fase de confinament. Fins i tot algunes despeses com Alimentació han pogut augmentar en la fase d’aplegament, però s’han compensat setmanes després. El consum bàsic de mitjana per persona seria de 928 € / mes.
  • Estalvi habitual: 8% de la renda. L’estalvi per persona seria de 124 € / mes.
  • Estalvi pel confinament: 32% de la renda. Inclou la despesa en Comerç no alimentari (12%), Viatges i hotels (9%), Restaurants (8%) i Oci i cultura (3%). L’estalvi pel confinament de mitjana per persona seria de 495 € / mes.

Sota la hipòtesi que la fase de confinament més estricte anirà del 14 de març al 30 d’abril, l’estalvi per persona degut al confinament al llarg d’aquest mes i mig seria de 742 euros (495 x 1,5 mesos).

Tanmateix, no totes les persones es troben en la mateixa situació laboral i amb les mateixes perspectives d’estabilitat econòmica futura. Per això, considerem que dels 3,3 milions d’afiliats a la seguretat social que hi ha a Catalunya a 31 de març, s’ha de treure la caiguda de l’ocupació que es pot produir el mes d’abril (unes 100.000 persones més), els afectats per ERTOS (unes 620.000 persones), els autònoms (unes 500.000) i els treballadors d’empreses que tindran més dificultats econòmiques (unes 200.000).

Com a resultat, estimem que al voltant de 2 milions de persones treballadores a Catalunya no es veuran afectats significativament per la crisi econòmica derivada de la Covid-19, dels quals mig milió són treballadors públics. Aquesta xifra de 2 milions de treballadors es multiplica per la taxa de dependència (1,5) que es calcula com la ràtio entre població total i població que obté rendes. És a dir, cada persona amb rendes cobreix les necessitats de “mitja” persona sense rendes (fonamentalment menors d’edat i estudiants). El resultat és que 3 milions de persones estaran en disposició d’augmentar el seu consum per habitant en els mesos posteriors al confinament.

En definitiva, l’estalvi acumulat que es pot reinjectar en l’economia a través del consum seria un màxim de 2.200 M€, que és el resultat de multiplicar l’estalvi acumulat per persona, 742 euros, pels 3 milions d’habitants que mantindrà la seva capacitat econòmica.

La Cambra fa una crida a aquelles famílies catalanes que no veuran perillar les seves perspectives laborals perquè facin un consum extra en els mesos posteriors al confinament, ja que això permetrà que molts negocis puguin tornar a la normalitat el més aviat possible i no hagin de tancar. 

Si s’aconseguís que la major part d’aquest estalvi embassat de 2.200 M€ tornés a l’economia a través del consum en els sectors més afectats per la paràlisi de l’activitat degut a la Covid-19, se’n beneficiarien sobretot la restauració, el turisme, el sector de l’oci i la cultura, i el comerç minorista (roba, sabates, electrodomèstics, parament de la llar, mobiliari, etc.), que són els sectors que primer van tancar per la crisi sanitària i que més tard obriran. A més, cal tenir en compte que la despesa en aquest tipus de serveis (restauració, turisme, comerç, oci i cultura) té una component territorial de proximitat, per la qual cosa es podria traduir automàticament en un increment del PIB de Catalunya. A més, són sectors molt intensius en treball i, per tant, també contribuiria a reduir ràpidament la xifra d’aturats.

[1] Segons l’Idescat, la renda familiar bruta disponible a Catalunya és de 126.837 M€ el 2016 (última dada disponible). Hem actualitzat aquesta xifra a l’any 2019 aplicant els percentatges de variació de la renda disponible per al conjunt d’Espanya que publica l’INE (increment de l’11,2% entre 2016 i 2019).

[2] A partir de l’informe de Deloitte “Covid-10. Impacto y escenarios de recuperación en Consumo y Distribución (març 2020).

[3] Inclou assegurances, serveis financers, taxes administratives, serveis jurídics, etc.