Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra facilita inversions de més de 500.000 euros en projectes d’arts escèniques i música en viu

Durant el 2023 el Servei de Finançament ha promogut el suport financer a empreses promotores d’arts escèniques i música en viu a canvi de beneficis fiscals.

13/02/2024

Imatge d'un concert amb el públic d'esquenes al pla mirant cap a l'escenari

La Cambra de Comerç de Barcelona ha promogut durant l’últim trimestre del 2023 la transferència de crèdit fiscal per a projectes d’arts escèniques i música en viu, una mesura vigent des del 2021 que atorga beneficis fiscals a les empreses que inverteixin en aquest tipus de projectes. A través d’aquesta iniciativa, liderada des del Servei de Finançament de la Cambra, s’ha aconseguit tancar operacions per valor de més de 500.000 euros.

La transferència de crèdit fiscal està oberta a tot tipus d’empreses, fins i tot les completament alienes al món de l’espectacle, que vulguin finançar companyies promotores d’esdeveniments d’arts escèniques, música en viu i produccions audiovisuals. Això obre a les empreses del sector cultural una nova via de finançament transferint a tercers les deduccions fiscals a les quals tenen dret per les seves produccions, en aquest cas a les empreses inversores que donin suport a la seva activitat.

En el cas de les empreses inversores que tenen bases imposables positives en el seu Impost de Societats, aquest marc legal els permet optimitzar la seva fiscalitat i reduir el seu pagament d’impostos obtenint una rendibilitat del 20%. A més a més, ajuden a finançar el sector de la cultura, una indústria clau per al desenvolupament del país i de la seva ciutadania.

Un nexe entre el sector cultural i potencials inversors

Amb el suport d’especialistes i divulgadors en l’àmbit fiscal, la Cambra ha impulsat diferents accions i jornades per apropar tant a empreses promotores d’arts escèniques i música en viu com també a possibles empreses inversores com funcionen aquestes operacions, quins són els imports màxims a invertir en cada projecte, quines implicacions legals i fiscals tenen, i com s’instrumenten.

Entre aquestes accions, la Cambra de Comerç de Barcelona ha signat convenis amb operadors sectorials com Carrillo Asesores, La Charito Films, Sympathy for the Lawyers i Carlos Nistal i ha participat al Mercat de Música Viva de Vic. També, ha organitzat trobades sectorials amb l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE) i Productors Audiovisuals Federats (PROA). Finalment, ha posat en marxa un servei d’assessoria telefònica per respondre els dubtes de productores i empreses inversores.

La corporació ha constatat l’èxit d’aquesta iniciativa i els seus beneficis tant a empreses del sector cultural que busquen finançament com a les inversores, que a través de la transferència de crèdit fiscal poden obtenir un retorn de fins el 120% sobre les quantitats desemborsades.

El Servei de Finançament de la Cambra ha aconseguit també transmetre seguretat jurídica al voltant d’aquest instrument, fet que podria estimular l’interès en noves operacions en el futur. Per aquest motiu, la corporació continuarà treballant en aquesta línia durant el 2024 i actuant com a nexe entre els projectes culturals i les empreses que busquen optimitzar la seva fiscalitat.