Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra reclama que es destinin els recursos necessaris perquè els centres educatius puguin mantenir-se oberts tot i els possibles contagis

La realització de tests massius i continuats a l’alumnat hauria de ser una mesura obligada, així com la separació de l’alumnat en espais suficientment ventilats.

08/09/2020

La Cambra de Barcelona reclama que es destinin els recursos necessaris perquè els centres educatius de Catalunya puguin mantenir-se oberts durant el curs acadèmic tot i els possibles contagis. Així ho ha traslladat la Comissió de Formació de la corporació, que observa amb preocupació la improvisació de l’administració educativa i que no s’estiguin destinant prou recursos als centres, obligats a organitzar-se com poden.

La Comissió recorda que el nostre futur depèn en gran mesura del nostre jovent, i per tant, la seva formació ha de ser un tema prioritari i ha de rebre tot el pressupost que necessiti perquè els centres formatius puguin acollir l’alumnat amb les condicions més adients, en primer lloc, per obrir en les dates previstes, i en segon lloc, per mantenir-se oberts, en ple funcionament i amb la màxima presència possible. En cas contrari, el cost a assumir serà molt més alt a posteriori.

Els centres han d’obrir de forma segura, i és per això que la necessitat de fer cribatges massius i de manera continuada a l’alumnat hauria de ser una mesura obligada, que en cap cas es pot deixar d’atendre per manca de recursos. Tampoc es pot deixar de banda la necessitat de separar l’alumnat en espais suficientment ventilats, encara que això impliqui sortir del recinte escolar, així com la necessitat d’aïllar l’alumnat en cas que es detecti un cas positiu de Covid-19.

Ara bé, la Comissió de Formació ha posat de relleu que cal evitar, sempre que sigui possible, que l’aïllament dels infants que han de fer quarantena recaigui sobre les famílies i, especialment, les mares. Per una banda, suposaria un greuge per a la formació de l’alumnat, però també implicaria que les persones responsables, que molt probablement seran les mares, hagin d’assumir el rol de cuidadores i deixar el seu lloc de feina.

Tot i que s’han de preveure ajudes per a les famílies, ni les reduccions de jornada ni les baixes per tenir cura dels infants i les persones grans són la solució ja que podria incrementar-se la bretxa social i la dependència econòmica de les classes més desfavorides i de les dones. A més, les empreses es quedarien sense la seva mà d’obra qualificada, aturant així una economia ja molt castigada.

La Cambra de Barcelona posa de manifest la disposició del Gremi d’Hotels, les Associacions de Cases de Colònies, el Gremi de Restauradors i la mateixa Cambra per col·laborar amb els Departaments de Salut i Educació per trobar i coordinar espais diversos del sector privat que responguin a les necessitats de la comunitat educativa (cases de colònies per grups escolars, hotels d’aïllament, menjadors, etc.).

Manca de recursos a les portes del nou curs

La Conselleria d’Educació ha anunciat la contractació de més de 8.000 professionals. És imprescindible i urgent l’augment de les plantilles dels centres ja que a dia d’avui la majoria no disposen de més personal docent, administratiu i de serveis que el curs passat, la qual cosa dificultarà el compliments de recomanacions com les ratios d’alumnes per classe i la higiene.

A Catalunya, el pressupost anual del professorat –un 1,56% del PIB– es podria augmentar de manera significativa amb els fons destinats a la reactivació econòmica. A més a més, així com l’alumnat de medicina i infermeria es van posar a ajudar els hospitals i les residències en plena crisi, ara els estudiants de magisteri, pedagogia i altres llicenciatures poden ajudar a fer el seguiment educatiu dels nens i nenes des de casa seva o els altres espais.

La Cambra de Barcelona subratlla que cal comptar amb el nombre suficient de professionals de l’educació, i de la mateixa manera que reivindica la necessitat d’aquesta inversió urgent per assegurar la qualitat del curs que ara comença, també manifesta la necessitat d’iniciar canvis estructurals que el nostre sistema educatiu necessita per assolir l’economia del coneixement i per potenciar els sectors econòmics més valuosos i capdavanters de Catalunya.

La represa als nivells post obligatoris

A l’educació post obligatòria (universitats i FP), la crisi sanitària també ha obligat a repensar el model educatiu. En aquest nou escenari, per acompanyar el canvi cap a sectors amb més valor afegit caldrà impulsar i recolzar la col·laboració entre els centres i les empreses, superant així la distància que encara existeix entre aquests dos mons. En aquest sentit, l’administració ha d’esforçar-se per preservar la realització de pràctiques, tant per a FP com per a universitaris.

La Cambra es posa a disposició per a facilitar que les empreses, malgrat la situació actual, continuïn implicant-se en l’acollida d’estudiants en pràctiques.