Sala de premsa

Notes de premsa

L’Anoia aconsegueix durant el 2023 la segona millor xifra de llocs de treball des de setembre del 2008

L’Anoia acumula 37.260 afiliacions a la Seguretat Social al tancament del mes de desembre, que representa un creixement del 1,5% en termes interanuals.

L’Anoia ha tancat el 2023 havent assolit, a finals del quart trimestre de l’any, la segona xifra més alta de llocs de treball des de setembre del 2008, només per darrere de la dada del mes de juny. En aquest mateix període, el teixit empresarial s’ha mantingut també en la senda del creixement i ha sumat noves microempreses, mitjanes i grans empreses respecte a l’any anterior, mentre que la xifra de petites empreses s’ha mantingut estable.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Anoia, que també analitza l’evolució dels afiliats/es i les dades i l’atur mensual.

L’agricultura i els serveis expandeixen el seu teixit empresarial

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca se situa en 3.081 empreses a finals de desembre de 2023, 9 empreses més que un any enrere (+0,3%). Aquesta evolució és exactament la mateixa a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Respecte al trimestre anterior (setembre 2023) es registra un augment de 2 comptes de cotització a la comarca.

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a l’agricultura (un +7,4%) i als serveis (0,8%), i ha disminuït a la indústria (-1,9%) i a la construcció (-1,0%). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tos els sectors, excepte entre les petites (de 10 a 49 treballadors/es) que es manté: un 0,2% entre les microempreses (fins als 9 treballadors/es) —que representen el 81,0% del total—, un 4,1% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) i un 12,5% a les grans empreses (de 250 i més treballadors/es) —una empresa més.

Nous registres històrics en afiliacions a la Seguretat Social

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors/es autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 1,5% el 31 de desembre de 2023 respecte a un any enrere, fins als 37.260, la segona xifra més elevada des de setembre 2008[1], només per darrere de la del juny de 2023 (37.260). No obstant això, aquest creixement en afiliacions és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/es de l’1,7% i del 0,5% entre els autònoms/es, evolució similar però menys intensa a la registrada a la del conjunt de Catalunya en el primer cas (+3,1% assalariats/es i un +0,4% autònoms/es). En termes absoluts, l’Anoia va tancar l’any amb 29.260 assalariats/es i 8.000 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte als serveis (+1,6%): un 2,7% a la indústria, un 1,3% al primari i un 1,2% a la construcció. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors: un 2,0% a la construcció, un 1,9% als serveis i un 1,0% a la indústria. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es només ha minvat a les microempreses (-1,2%), mentre que a la resta de trams ha crescut, en la mateixa línia que el teixit empresarial, amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 0,3% a les empreses petites, un 0,5% a les mitjanes i un 12,2% a les grans.

Nou rècord d’afiliació segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 1,9% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 53.730 persones a finals de desembre de 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Una evolució menys intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (2,6%).

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,3%) que entre els homes (1,6%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,3%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats/es de nacionalitat estrangera —el 8,8% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 9,2% i un 1,3%, respectivament.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 46% més). El motiu de la diferència és que prop de 16.000 treballadors/es residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Els menors de 30 anys, el grup on més augmenta l’atur

Pel que fa a les xifres d’atur, el desembre de 2023 tanca amb 6.755 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des del 2007. En termes interanuals, el descens relatiu de persones aturades a la comarca se situa en el -0,4% el desembre, un percentatge inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-0,9%).

El nombre d’aturats/es es manté entre les dones (0,0%), mentre que entre els homes disminueix un 1,0%. Per trams d’edat l’atur augmenta un 3,7% entre els més joves (menors de 30 anys) i un 0,8% entre les persones de 45 a 54 anys; mentre que es redueix un 3,0% entre les persones de 30 a 44 anys i un 0,7% les de 55 anys i més. Per últim, l’atur  augmenta a quatre dels nous grups d’ocupació analitzats: els treballadors/es de restauració, personals i venedors (95 persones més), els empleats d’oficina i comptables (+24 persones), els tècnics i professionals de suport (+12 persones) i els professionals científics i intel·lectuals (+1). Per altra banda, destaca la disminució en termes absoluts de 74 persones entre les ocupacions elementals.

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en l’11,2% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible), però dos punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.