Sala de premsa

Notes de premsa

L’última fase de la nova xarxa transeuropea de transports, favorable al Corredor Mediterrani

  • El Pla estratègic que acaba de presentar el Ministre de Foment representa una clara voluntat de millora per al sector del transport ferroviari de mercaderies.

Aquest pla requereix certes concrecions i millores, molt en especial amb relació; al Corredor del Mediterrani. Aquest mes de setembre hem pogut comprovar que ens trobem en un moment clau per al transport ferroviari de mercaderies en el Corredor del Mediterrani.