Sala de premsa

Notes de premsa

Més de 5.000 empreses d’Osona es poden beneficiar del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes

El Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes contempla 51 accions a 91 països, amb Àfrica i Orient Mitjà com a destinacions principals.

A Osona hi ha un total de 5.646 empreses que, com qualsevol altre, es poden beneficiar de la internacionalització, acció que es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya. Es tracta del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes, que persegueix objectius com augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.

Enguany, l’oferta inclou 51 accions a 91 països diferents. El major nombre d’accions es concentren a l’Àfrica-Orient Mitjà, amb 21 accions a 44 països; seguit d’Europa, amb 11 accions a 19 països; Àsia-Oceania, 10 accions a 15 països i, finalment, Amèrica, 10 accions a 13 països.

Durant els darrers quatre anys s’ha produït un augment substancial de la presència de les exportacions catalanes a destins extracomunitaris. Encara que la tendència és favorable a la diversificació de les nostres exportacions, persisteix la dependència de la UE com a destinació principal de les exportacions catalanes.

Per tant, la línia estratègica a seguir durant el 2015 i 2016 del PAI és facilitar l’accés de les pimes catalanes a aquests mercats tercers amb un important potencial econòmic i comercial,  i a destinacions on les pimes per si soles tenen més dificultats de penetració.