Sala de premsa

Notes de premsa

Al Corredor Mediterrani li cal un “comitè de rutes” similar al que funciona per a l’aeroport del Prat

El procés d’ampliació del Prat ha demostrat que la disponibilitat de més infraestructura no genera per si mateixa nova demanda i que és necessària la col·laboració público-privada.

Les dificultats operatives que estan provocant un cert endarreriment en l’adaptació a l’ample de via estàndard i un aprofitament menor de l’esperat als trams ja habilitats demostren que l’eficiència del transport intermodal de mercaderies al Corredor Mediterrani requereix alguna cosa més que la mera provisió d’infraestructures.

“La nostra meta ha de ser el desenvolupament i la promoció d’una oferta eficient de serveis de transport, tant de nova creació com de consolidació dels ja existents, a partir d’un enfocament multimodal i atenent a criteris de viabilitat funcional i de rendibilitat social i econòmica, amb plena coordinació amb les institucions i les empreses interessades” ha destacat el President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.