Sala de premsa

Notes de premsa

Dijous comença el període de votació a la Cambra de Barcelona

Per participar en el procés cal formar part del cens electoral i disposar d’un certificat digital que acrediti la identificació

30/04/2019

Barcelona, 30 d’abril de 2019.- Dijous comença el període electoral per escollir 40 dels 60 membres del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per participar en el procés electoral caldrà formar part del cens electoral.

Un cens electoral que la Cambra elabora amb la col·laboració de l’administració tributària competent i d’altres administracions que aporten la informació necessària, garantint, en qualsevol cas, la confidencialitat en el tractament i l’ús exclusiu d’aquesta informació.

El cens electoral actual va estar exposat al públic i tots els electors i electores van poder formular-hi reclamacions si ho consideraven oportú, dins dels terminis legals establerts. Cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa cameral vigent, les activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres de caràcter primari i els serveis mediadors d’assegurances i reassegurances privades que es prestin per persones físiques, no estan incloses al cens de la cambra.

Així mateix, per tal de realitzar el vot electrònic també serà necessari disposar d’un certificat digital. Els certificats incorporen la identificació de la persona i la representació que ostenta (en cas de persona jurídica) i únicament es poden utilitzar per la persona titular del mateix.

El període de votació electrònic remot s’estendrà de les 9:00h del dia 2 de maig fins a les 9:00h del dia 7 de maig de 2019. L’amplitud horària del procés fa aconsellable utilitzar de preferència la modalitat de vot remot.

Tot i això, el procés electoral es complementarà amb una votació electrònica presencial que es realitzarà als col·legis electorals acordats el dia 8 de maig, de 10.00 hores fins a les 18.00 hores.

Aquestes són les principals indicacions que es desprenen de la nota informativa oficial emesa avui per la presidenta de la Junta Electoral Central, Marta Felip, l’òrgan encarregat de vetllar per tot el procés electoral de les Cambres.