Sala de premsa

Notes de premsa

El consum, la inversió, la indústria, les exportacions i el turisme no mostren recuperació i tanquen en vermell

L’ocupació efectiva tanca en verd, després que millori lleugerament els seus resultats. El nombre real d’assalariats durant el mes de setembre és un 9% inferior al mateix mes de l’any passat.

15/10/2020

El Baròmetre Cambra del mes d’octubre conclou que l’economia catalana està alentint-se i, fins i tot, reculant en la majoria d’indicadors. Els indicadors d’ocupació efectiva i mobilitat són els únics que tanquen en verd, i milloren substancialment els seus resultats respecte el darrer informe. La resta de paràmetres empitjoren o es mantenen igual. La situació d’Espanya en el context internacional i l’estat empresarial es situen en groc després que la recuperació es freni. Mentre que el consum, l’estalvi, la inversió, la indústria i les exportacions, i el turisme mostren clarament que no hi ha una recuperació i tanquen en vermell.

Economia espanyola en l’entorn internacional
  L’economia espanyola es manté estancada al setembre en relació amb el mes anterior, mentre que l’economia de l’Eurozona i amb més intensitat la dels Estats Units es recuperen lleugerament. Pel que fa a les borses mundials, hi ha un retrocés generalitzat de l’índex borsari al setembre, però mentre que els mercats nord-americans i asiàtics es mantenen en nivells superiors als del 2019, a Espanya la pèrdua acumulada és del 25%.
Ocupació
  El nombre real d’assalariats (descomptant els assalariats en ERTO) se situa encara un 9% (o unes 220.000 persones) per sota del nivell de setembre del 2019. El mercat de treball millora lleugerament el darrer mes, però amb menys intensitat que a la resta de l’Estat.

Aquest és un dels dos indicadors del Baròmetre que tanca en verd i millora respecte el color taronja del darrer informe.

Nombre d’empreses
  El nombre d’empreses actives se situa en poc més de 239.300 al setembre, 18.380 empreses menys que abans de l’esclat de la pandèmia i un 7,3% per sota de les que hi havia al 2019. Malgrat que millora la variació interanual, en valor absolut el teixit empresarial porta estancat des del juny.
Energia i transport
  El consum d’energia elèctrica assenyala que la intensa recuperació que es va produir al juny, i que es va estabilitzar al juliol, s’ha tornat a reprendre a l’agost, però únicament al sector serveis.

Així mateix, la recuperació de la mobilitat de viatgers en transport privat en l’àmbit metropolità s’ha reprès al setembre, situant-se un 9,7% per sota dels nivells d’un any enrere.

Consum
  Després de la forta recuperació fins a l’agost, el consum en terminals de punt de venda de les targetes espanyoles retrocedeix durant el setembre i la primera setmana d’octubre (-9%). Aquest canvi de tendència s’explica per una desacceleració de la despesa en turisme, transport, oci i restauració arrel de la incertesa econòmica i l’augment dels contagis per coronavirus.
Estalvi
  L’estalvi de les llars a Catalunya i Espanya assoleix màxims històrics per la suma de l’estalvi precaució (provocat pel context d’incertesa econòmica) i l’estalvi forçós (fruit del confinament). Segons estimacions pròpies de la Cambra, l’estalvi brut de les llars augmentarà fins als 22.655M€ el 2020.
Inversió
  La recuperació de la inversió en construcció es frena, però es queda a prop del nivell de fa un any (-3,3%).

Pel que fa a la inversió productiva, a l’agost la compra de vehicles industrials es desaccelera respecte als tres mesos anteriors, i se situa un 25% per sota dels nivells de fa un any.

Indústria i exportació
  La caiguda de la producció industrial s’accentua a l’agost i cau un 8,7% respecte al mateix mes d’un any enrere.

Les exportacions s’estabilitzen al juliol i se situen un 10,6% per sota de les registrades fa un any.

Turisme
  El sector turístic està sent el més afectat per la Covid-19 i el que trigarà més temps en recuperar els nivells pre-crisi. Al setembre, els passatgers a l’aeroport de BCN tornen a caure més d’un 83%, una tendència coherent amb la intensa caiguda de les pernoctacions del turisme estranger (-88,1%) mentre que les domèstiques es recuperen amb força (-19,8%).