Sala de premsa

Notes de premsa

El Maresme assoleix un rècord de llocs de treball a finals del 2023 però redueix la xifra d’empreses

La comarca registra a finals de desembre 141.840 afiliacions a la Seguretat Social, la xifra més elevada assolida per a aquest mes des de l’any 2008.

El Maresme ha tancat el 2023 assolint xifres històriques tant en termes de llocs de treball com de persones afiliades segons residència padronal. Concretament, pel que fa als llocs de treball, a finals de desembre la comarca ha aconseguit la xifra més elevada per a aquest mes des del 2008 amb un creixement anual que s’enfila per sobre del 2%. Una bona evolució que contrasta amb la del teixit empresarial, que ha experimentat un retrocés.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, que a més d’analitzar el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació, també inclou la xifra d’atur registrat a la comarca durant el 4T del 2023.

Només les microempreses redueixen comptes de cotització

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 0,7% a finals de desembre del 2023 respecte a un any enrere (83 empreses menys), fins a les 11.912 empreses. Una evolució oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució de l’1,7% a la comarca (203 empreses menys).

Per sectors, el teixit empresarial ha minvat a tots respecte a l’any anterior: un 1,3% a la indústria, un 0,7% a als serveis i un 0,2% a la construcció. Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 1,3% entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es) —que representen el 85,4% del total—, mentre que a la resta de trams s’ha incrementat amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 2,9% a les petites empreses (de 10 a 49 treballadors/es), un 5,4% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) i un 6,5% a les empreses grans (de 250 i més treballadors/es).

Els serveis i la indústria impulsen la crescuda de llocs de treball

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors/es autònoms/es) a la comarca ha augmentat anualment un 2,6% a finals de desembre del 2023 fins als 141.840, la xifra més elevada per aquest mes des de 2008 (inici de la sèrie disponible)[1]. Es tracta d’un creixement molt similar al del conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement anual del nombre d’afiliacions entre els assalariats/es (3,4%), mentre que entre els autònoms/es es manté (0,0%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (un +3,1% assalariats/es i un +0,4% autònoms/es). Així, el Maresme va acomiadar el 2023 amb 108.075 persones assalariades i 33.765 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es només ha augmentat lleugerament als serveis (+0,5%) i a la resta ha minvat: un 0,6% a la indústria i un 1,6% a la construcció; mentre que el nombre d’assalariats/es ha augmentat als serveis i a la indústria (un 4,0% i un 1,2%, respectivament), i s’ha mantingut a la construcció.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots el trams, excepte a les microempreses (-0,2%), en línia amb l’evolució del teixit empresarial: un 1,7% a les petites, un 6,5% a les empreses mitjanes i un 6,3% entre les empreses grans.

Nou rècord d’afiliats/es segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 198.640 persones a finals de desembre del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici sèrie disponible).

El creixement ha estat més notable entre les dones (2,9%) que els homes (2,0%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,6%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,3% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 12,0% del total—, enfront de l’1,7% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 40% més). El motiu de la diferència és que molts treballadors/es residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Mínim d’aturats/es a la comarca al tancament de l’any

Pel que fa a les xifres d’atur, l’any 2023 tanca amb gairebé 21.011 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des del 2007. En termes interanuals, l’atur es redueix un 3,0%, disminució superior a la registrada al conjunt de Catalunya (-0,9%).

La disminució anual ha esta d’un 2,3% entre els homes i un 3,5% entre les dones. Per edat, l’atur ha disminuït a tots els trams: entre el 0,3% a les persones de 55 anys o més i el 6,0% a les persones de 45 a 54 anys. Per últim, el nombre d’aturats/es augmenta a quatre dels deu grups analitzats. Destaca, en termes absoluts, la disminució de les persones aturades a les ocupacions elementals (-256 persones) i entre els treballadors/es de restauració, personals i venedors (-224 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 9,6% al desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible), però quatre dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.