Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana continua en expansió però ha iniciat una fase de desacceleració el primer trimestre

La previsió de creixement del PIB per al 2016 és del 2,9% i per al 2017 del 2,6%.

27/04/2016

L’economia catalana ha iniciat un cert procés de desacceleració en el primer trimestre del 2016, si bé les taxes de creixement continuen sent elevades i, a més, superiors a les d’Espanya i sobretot a les de la Unió Europea. Per tant, es produeix en punt d’inflexió en el procés de recuperació que es va iniciar a mitjans del 2013 i que va arribar al seu punt màxim el quart trimestre del 2015.

Els efectes de la desacceleració mundial, de les turbulències financeres i de la incertesa política durant el primer trimestre han estat reduïts

Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el primer trimestre del 2016 el PIB català ha augmentat un 0,8% respecte al trimestre anterior, dues dècimes menys que el quart trimestre del 2015, quan va ser de l’1%. D’acord amb aquesta estimació, el ritme de creixement interanual del PIB el primer trimestre seria del 3,6%, tres dècimes per sota del 3,9% assolit a finals del 2015. Les principals raons que expliquen aquesta moderació del creixement són l’esgotament dels factors d’impuls i l’empitjorament de les condicions econòmiques a nivell internacional. Però hem de dir que la reducció del ritme de creixement no està sent molt acusada per la fortalesa de la demanda interna. Les empreses i els consumidors mantenen una elevada confiança gràcies a la creació d’ocupació i a la millora de les expectatives econòmiques. 

Cal destacar que el perfil d’evolució de l’economia catalana és força similar al que presenta l’economia espanyola, si bé Catalunya creix una mica per sobre sobretot gràcies a la millor evolució del sector serveis.