Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra revisa la previsió de creixement del PIB per al 2018 per la incertesa política

El creixement trimestral de l’economia catalana es comença a desaccelerar el tercer trimestre

24/10/2017

Barcelona, 24 d’octubre de 2017.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’informe de conjuntura del tercer trimestre, les previsions per al quart i l’escenari macroeconòmic revisat per al 2017-2018.

Evolució econòmica del tercer trimestre

Durant el tercer trimestre d’aquest any l’economia catalana ja va començar a mostrar senyals clares de desacceleració, provinent fonamentalment de la demanda interna, tal com mostren els indicadors disponibles de consum i d’inversió.

La taxa de creixement trimestral de l’economia catalana s’hauria desaccelerat des de l’1,1% registrat el segon trimestre, fins el 0,8% per al tercer trimestre, segons estimacions de la Cambra de Comerç i d’AQR-Lab de la UB.

Previsions per al quart trimestre

Les escasses dades disponibles per al quart trimestre d’aquest any, anticipen una major desacceleració del ritme d’activitat, com a resultat de l’esgotament d’alguns factors d’impuls que fins ara havien jugat a favor del creixement (tipus de canvi, preu del petroli) i, en especial, de la incertesa derivada de l’actual situació política.

Tenint en compte aquests dos factors, preveiem que el creixement inter trimestral es redueixi fins el 0,5% durant l’últim trimestre de l’any.

L’Indicador de Confiança Empresarial que elaborem a partir de les enquestes de conjuntura confirma aquesta previsió. L’indicador es modera significativament durant el quart trimestre de 2017, en comparació amb el mateix període de l’any anterior –moderació que també s’ha produït al conjunt d’Espanya, però amb menor intensitat.

L’Indicador de Confiança s’alenteix a tots els sectors. Però cal destacar que en el cas de Catalunya, les empreses més grans, a partir de 200 treballadors, anticipen un descens de la confiança per als propers mesos. Aquesta percepció negativa no s’observa a les grans empreses enquestades per l’INE a la resta d’Espanya.

Moviments empresarials

Cal tenir en compte que la pèrdua de confiança que detectem per al cas de les grans empreses catalanes, que van contestar l’enquesta durant l’última quinzena de setembre, és anterior a la recent onada de canvis de seu empresarial a Catalunya.

Com es pot veure al gràfic de l’esquerra, durant els últims sis anys, Catalunya ha registrat sistemàticament un saldo net negatiu que resulta de restar a les empreses que han traslladat la seva seu social al Principat, les que han marxat a altres territoris. Però només entre l’1 i el 19 d’octubre, aquest saldo net s’ha disparat fins a 1.133 empreses, una xifra superior a la suma dels quatre anys anteriors.

Els canvis de seus responen a una diversitat de motius, específics per a cada sector i per a cada empresa. El que ha succeït durant la primera quinzena d’octubre expressa l’aversió al risc davant la incertesa derivada de l’actual situació política. Malgrat que el canvi de seu social no hagi anat acompanyat, encara, d’un trasllat dels serveis centrals, és un fet preocupant –especialment perquè moltes de les empreses que s’han traslladat representen una part important de la facturació, l’ocupació i les exportacions de l’economia catalana.

Juntament amb el trasllat d’empreses ja constituïdes, en els últims mesos també observem com decau el ritme de creació d’empreses. Com es veu al gràfic de la dreta, el nombre de societats mercantils creades els mesos de juliol, agost i setembre està disminuint amb bastant més força a Catalunya que a la resta d’Espanya.

D’altra banda, tot i reconèixer el bon comportament de la inversió estrangera durant els últims anys, cal tenir en compte l’impacte que pot arribar a tenir l’actual context polític sobre aquests fluxos d’inversió.

Consulta l’estudi al següent enllaç.