Sala de premsa

Notes de premsa

Una retallada de la despesa de la Generalitat del 20% amenaçaria la recuperació i la prestació de serveis bàsics

L’Estat és corresponsable i no ha d’assumir despesa fora de les seves competències. 

01/04/2011

Segons la Intervenció General, en els primers dos mesos de l’any la despesa de personal s’ha reduït un 5% respecte als mateixos dos mesos de l’exercici 2010, la despesa en la compra de béns i serveis al voltant d’un 40% i les transferències corrents prop d’un 25%. Únicament augmenta la partida de pagament d’interessos, un 38%.