Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra considera els pressupostos de la Generalitat “durs, però creïbles i realistes”

La Cambra valora positivament l’augment de recursos destinats a les polítiques d’internacionalització, R+D+I i crèdit oficial a través de l’Institut Català de Finances.

22/12/2011

El Govern de la Generalitat ha plantejat un escenari econòmic realista, amb un creixement del PIB català del 0,8%, i un compromís creïble de reducció del dèficit, fins a l’1,3% del PIB.

La credibilitat del Govern amb el principi d’austeritat queda palès el 2011 atès què les dades d’execució fins al setembre mostren que s’està complint l’objectiu de reducció de la despesa d’un 10% pressupostat per a aquest any.

La principal característica dels Pressupostos de 2012 és que reparteixen l’esforç de l’ajustament entre els ingressos, que augmenten un 9,1%, i les despeses, que disminueixen un 5,5% (excloent les partides compromeses de pagament d’interessos i de finançament d’inversions fetes en el passat). Durant el 2011, en canvi, l’ajust es va fer únicament per la via de la despesa.