Sala de premsa

Notes de premsa

És el moment d’assegurar el futur del sistema de salut

Catalunya disposa d'un sistema de salut capdavanter a nivell mundial, en canvi, la despesa sanitària per habitant se situa en la zona mitjana de la despesa per Comunitats Autònomes, lluny però del País Basc, Navarra o Extremadura.

04/05/2011

L’actual conjuntura econòmica provocarà una reducció important en els pressupostos dedicats a la salut. En aquest context, es fa necessari, més que mai, aglutinar esforços, posar en valor les fortaleses d’aquest sector i impulsar la seva vessant com a generador de riquesa i valor afegit, i impulsor del creixement econòmic, evitant caracteritzar-lo com a generador de dèficit.