Sala de premsa

Notes de premsa

La inversió de l’Estat a Catalunya augmenta un 28% el 2022, però continua sent només el 10% del total regionalitzat

El grau d’execució de la inversió de l’Estat a Catalunya el 2022 fou del 42,9% (descomptant els pagaments a Abertis), lluny novament del 73,2% de la mitjana estatal regionalitzada. 

 Segons l’informe Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) —que ha facilitat el Govern d’Espanya per petició al Congrés dels Diputats però que encara no ha publicat l’IGAE a la seva web—, mostren novament la infrainversió que pateix Catalunya i l’enorme diferència que existeix entre la inversió pressupostada i la inversió realment executada. 

L’any 2022, la inversió executada a Catalunya ha estat de 947 MEUR (descomptant els pagaments a Abertis pel rescat de les autopistes), un 28% més que el 2021, i la segona dada més elevada des de que l’IGAE va començar a publicar aquesta informació el 2015 (Gràfic 1). Tanmateix, el pes a Catalunya en la inversió total regionalitzable realitzada pel sector públic estatal continua estant molt per sota del seu pes en el PIB (19%) o en la població (16%). Concretament, el 2022 Catalunya concentra el 10% de la inversió de l’Estat, similar al percentatge que ha suposat de mitjana en el període 2015-2021 (10,7%) (Gràfic 2). 

Quan s’analitza el percentatge d’execució —inversió executada respecte a la inversió pressupostada— Catalunya torna a ser una de les comunitats on el compliment dels pressupostos és més baix. Concretament, el grau d’execució de la inversió total de l’Estat a Catalunya és del 42,9% el 2022, inferior a la mitjana estatal regionalitzada (73,2%) (Gràfic 3). Aquest és el segon percentatge d’execució més baix de l’Estat a Catalunya des del 2015 (inici de la sèrie de l’IAGE), després del mínim assolit l’any 2021 (35,8%). Catalunya torna a ser, per segon any consecutiu, la Comunitat Autònoma amb un grau d’execució més baix de l’Estat l’any 2022. El percentatge d’execució (regionalitzable) mitjà de Catalunya en el període 2015-2022 ha estat del 57,4%, una xifra considerablement inferior a la mitjana del conjunt de l’Estat (71%). 

La comparativa amb la Comunitat de Madrid no es pot fer perquè no es disposa de l’import de rescat de peatges que s’haurien de descomptar de la xifra d’inversió executada, igual que hem fet amb els 1.069,9 milions dels rescat de les autopistes a Abertis a Catalunya el 2022 (si no es descomptés la inversió seria de 2.017 M€ enlloc de 947 M€ i el grau d’execució total del 91,4%). Aquest ajust també afectaria a la dada total d’inversió regionalitzable. 

Anàlisi de la inversió a les principals empreses públiques de l’Estat 

Si centrem l’anàlisi en les empreses estatals de més pes en el conjunt de la inversió a Catalunya (ADIF i Renfe sumen 515,9 milions, el 54% de la inversió estatal a Catalunya), es pot veure que els percentatges d’inversió executada respecte al pressupostat tenen nivells força baixos en el cas d’ADIF Alta Velocitat (37,6%) i ADIF (20,9%), mentre que el percentatge d’execució de Renfe ha pujat del 34,6% de 2021 al 70,1% el 2022 (Gràfics 4 i 5). El baix grau d’execució respon més a unes dades pressupostades força elevades en comparació amb la tramitació real del Pla de Rodalies en curs, que de moment s’està executant a bon ritme.