Sala de premsa

Notes de premsa

La inversió executada a Catalunya per Foment ha estat inferior a la compromesa durant 11 anys consecutius

Catalunya ha rebut el 16,9% d’inversió regionalitzable del Grup Foment en el període 2001-2011, per sota del 18,7% que li hauria correspost segons el seu pes econòmic.

La Cambra ha analitzat per primer cop el grau d’execució de la inversió del Grup Foment (que inclou el Ministeri i les entitats i empreses públiques que en depenen, com Adif, Aena i Renfe) en el període 2001-2011 per comunitats autònomes, un treball inèdit que permet comparar l’esforç inversor realitzat per l’Estat a diferents territoris durant un període relativament llarg de temps.

La inversió executada a Catalunya ha estat inferior a la inicialment prevista en els Pressupostos de l’Estat els darrers 11 anys. En mitjana durant el període 2001-2011, Catalunya és la quarta comunitat autònoma que ha registrat el percentatge d’execució —inversió liquidada sobre la inicialment pressupostada— més baix, del 77,4%, mentre que el conjunt de comunitats ha registrat un grau d’execució del 86,5%, gairebé 10 punts superior. A més, els darrers dos anys analitzats (2010 i 2011) s’ha tornat a ampliar el diferencial entre el grau d’execució a Catalunya i el del conjunt de comunitats.