Sala de premsa

Notes de premsa

La privatització dels serveis aeroportuaris no satisfà les aspiracions de la societat catalana

La descentralització de les funcions públiques aeroportuàries és tan necessària com la participació del sector privat en la gestió.

El model aprovat no garanteix que els aeroports puguin dur a terme una política comercial pròpia ni puguin assignar autònomament els seus slots.