Sala de premsa

Notes de premsa

L’aeroport de Barcelona podria reduir entre el 73% i el 81% els passatgers aquest estiu

El volum de passatgers a Barcelona el 2020 s’estima, segons aquestes previsions, entre 12,2 i 24,6 milions de passatgers punt a punt (sense considerar els passatgers en trànsit).

Barcelona, 18 de maig de 2020.- La pandèmia de la Covid-19 afectarà de ple l’activitat a l’aeroport de Barcelona els propers anys. Es contempla que la campanya d’estiu tingui una reducció de passatgers d’entre el 73% i el 81% depenent d’una visió optimista o més moderada. També s’estima que el tràfic es començarà a recuperar de cara a la temporada d’hivern, per la qual cosa, el desembre podria registrar una reducció del 25%-30% respecte del volum de passatgers de l’any 2019. Aquestes són les principis conclusions que s’extreuen de l’Informe de Tràfic Aeri que elabora periòdicament la Cambra de Barcelona, d’acord amb les previsions d’IATA i OACI per a Europa.

Segons un escenari optimista, es preveu una reducció acumulada del 48% dels passatges respecte del 2019; i segons una previsió més moderada, una reducció del 74% de passatge. Seguint els dos escenaris, el volum de tràfic a Barcelona l’any 2020 podria oscil·lar entre 12,6 i 24,2 milions de passatgers punt a punt (O&D, és a dir, amb origen o destinació a Barcelona, sense tenir en compte els passatges en trànsit).

L’estudi contempla que els vols domèstics puguin activar-se de forma important entre juny i principis de juliol. I, concretament, es preveu que a partir de juny els viatges europeus es tornin a enlairar aprofitant les recomanacions de la UE i ja tinguin una certa normalitat per a l’últim trimestre de l’any. Per contra, els vols intercontinentals no s’estima que tinguin una represa significativa fins a la temporada d’estiu del 2021 (març – octubre).

L’activitat aeroportuària a nivell europeu s’ha vist aturada

La crisi del sector aeri iniciada en el primer trimestre del 2020 a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 ha desencadenat una situació sense precedents atès l’impacte global de la crisi sanitària, com posen de manifest les noves restriccions frontereres aplicades al tràfic internacional.

Als principals aeroports europeus s’han reduït les operacions entre el 85% i el 100% durant l’abril respecte el mateix període del 2019. Les principals companyies que operen a Barcelona també han reduït al mínim les seves operacions a l’espera de retornar parcialment a l’activitat a partir de juny o juliol. A nivell de càrrega aèria es continua operant, però s’ha reduït molt la seva capacitat a causa de la cancel·lació dels vols de passatgers.

La recuperació del tràfic aeri es veurà influenciada per l’aixecament de les restriccions i per la confiança dels usuaris envers la situació

Existeixen diferents perspectives de recuperació del tràfic aeri, vinculades a l’evolució de la crisi sanitària de la COVID-19 i les seves conseqüències econòmiques. Segons els diversos escenaris dibuixats per agents globals sectorials, el nivell de tràfic aeri internacional del 2019 pot trigar en recuperar-se entre 2,5 anys (els més optimistes) i 5 anys en el pitjor dels casos. Per al 2020, l’OACI preveu una reducció entre un 44% i un 80% dels passatges internacionals a nivell global.

El ritme de recuperació del tràfic anirà en paral·lel a l’evolució de la malaltia i serà asimètric per les regions o països depenent de 4 variables:

  1. La liberalització de la mobilitat de passatgers internacionals, que evolucionarà de forma desigual segons els territoris i països afectats. En general, els viatges domèstics seran els primers en recuperar-se, donat que tenen menys restriccions. Aquest estiu també tindrem vols europeus, però amb països tercers la recuperació serà més lenta.
  2. La confiança del consumidor per viatjar: el 40% dels passatgers esperaran 6 mesos abans de tornar a contractar un viatge com feien anteriorment, segons una enquesta d’ IATA del mes d’abril. El ritme de recuperació de la seva confiança dependrà de les mesures implementades per companyies, aeroports i destinació en general (hotels, transports, etc.).
  3. La confiança empresarial: la demanda de passatgers de negocis és limitada pels ajustos de costos en els pressupostos de viatges corporatius (en alguns casos substituïts per reunions telemàtiques) i pels canvis en els propis models de negoci de les empreses.
  4. La capacitat de reestructuració de les companyies aèries. Es reduirà l’oferta de seients i el nombre de companyies aèries, sobretot a Europa, on hi ha un mercat molt fragmentat. La part essencial d’aquesta reestructuració és la del finançament dels seus costos fixes mentre no operen i la inversió necessària per organitzar l’activitat mentre la demanda no es pot recuperar i els preus no poden augmentar. En aquest aspecte, les companyies que tinguin una millor protecció dels estats tindran avantatges econòmics i financers.

Aquestes dades i altres s’inclouen en el 37 monogràfic de l’Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona.

L’Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona és una publicació periòdica de la Cambra de Comerç de Barcelona que té per objectiu destacar les tendències rellevants del tràfic aeri de Barcelona i dirigida a tots aquells interessats en el desenvolupament aeroportuari. Enllaç a tots els observatoris.