Sala de premsa

Notes de premsa

Les perspectives de creixement de les empreses catalanes per al 2018, similars al 2017

Les empreses catalanes són menys optimistes que les europees segons els resultats de l’Enquesta de Perspectives Empresarials 2018.

13/12/2017

Barcelona, 13 de desembre del 2017.- La perspectiva de creixement de la marxa dels negocis de les empreses catalanes per al 2018 es manté en línia amb la dels darrers tres anys d’expansió, segons els resultats de l’Enquesta de Perspectives Empresarials 2018, un projecte liderat per Eurocámaras en el qual participa la Cambra de Barcelona des fa més de 20 anys.

L’enquesta ha estat elaborada al setembre de 2017 a partir de l’opinió de més de 50.000 empreses europees, de les quals 1.162 estan ubicades a Catalunya. S’ha consultat als empresaris sobre la situació i expectatives d’una sèrie de variables d’interès per als seus negocis.

Els empresaris catalans preveuen una evolució de la marxa dels negocis el 2018 similar a la de 2017, i també a la dels anys 2015-2016. És a dir, abans que s’iniciés el conflicte polític a l’octubre, les empreses pronosticaven que el 2018 seria un any tan bo com han estat els tres anteriors (gràfic 1). Aquest creixement de la xifra de facturació vindria explicat tant per un bon comportament de les vendes interiors com, sobretot, de les exportacions, que fins i tot superarien els bons registres que s’assoliran aquest 2017. A més, la favorable evolució de les vendes (interiors i a l’estranger) es traduirà en un increment de la inversió i de l’ocupació el 2018, si bé es pronostica que serà més moderat que al 2017.

Les perspectives de la xifra de negocis el 2018 són força positives i similars tant a la indústria i construcció com als serveis  

Per primera vegada en els darrers anys, les perspectives d’evolució econòmica a la indústria i als serveis són força similars. En ambdós casos, el creixement de les vendes vindrà impulsat sobretot per una evolució molt favorable de les exportacions, mentre que la demanda interna manté unes perspectives de creixement similars a les de l’any 2017. Així mateix, les perspectives d’evolució de l’ocupació i de la inversió per al 2018 en els dos sectors són inferiors a les de l’any en curs, i no s’observen diferències significatives entre la indústria i els serveis.