Sala de premsa

Notes de premsa

El 80% dels a les #ConsultesCambra considera que hi ha dificultats per trobar personal qualificat

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, es mostra preocupat amb els resultats quan hi ha un 28% d’atur juvenil a Catalunya.

15/11/2019

Barcelona, 15 de novembre de 2019.- Gairebé el 80% dels autònoms i empresaris que ha respost a la segona consulta de l’aplicatiu #ConsultesCambra considera que hi ha dificultats per trobar personal (en concret, el 79%). D’aquests, un 44% considera que no es poden arribar a cobrir determinats llocs de treball. Per contra, tan sols un 10% opina que no hi ha dificultats per cercar personal qualificat. Aquestes són les principals conclusions que s’extreuen de la pregunta publicada el passat 11 d’octubre, en la qual es consultava sobre les dificultats o no de cobrir llocs de treball amb personal qualificat.

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha mostrat la seva preocupació amb els resultats de la consulta “no ens podem permetre que amb unes xifres del 28% d’atur juvenil el 2018 tinguem una resposta del 80%”. Les dades de l’EPA del 3er trimestre situen l’atur juvenil en un 24%, una lleugera millora però encara molt lluny de les xifres desitjables i de la mitjana global d’atur a Catalunya (10,9%).

En aquest sentit, la Cambra considera que cal adaptar els cicles formatius a les necessitats cada cop més canviants dels mercats, tant a nivell sectorial com territorial. “Ens hem d’avançar a les demandes dels propers 5-10 anys per formar els joves i que, a més, a través de la formació dual facin pràctiques remunerades a les empreses el més aviat possible en el cicle formatiu”, apunta Canadell.

Així mateix, cal potenciar la relació universitat-empresa per tal de què la universitat conegui les necessitats del teixit empresarial i l’empresa sigui conscient del que s’està investigant i desenvolupant a les universitats i als centres de recerca.

#ConsultesCambra en fase pilot

 L’aplicatiu, que ha de permetre escoltar la veu del teixit empresarial i referendar posicionaments de la institució, continua en fase pilot i introduirà en els propers mesos millores d’usabilitat. Així mateix,

s’iniciarà una campanya de divulgació per impulsar la participació amb l’objectiu d’aconseguir ser un veritable canal de comunicació directe amb els empresaris. És per això, que s’ha ampliat el període de participació a les primeres consultes, ja que encara hi ha moltes empreses que no hi han pogut participar.

De moment, hi ha tres consultes en marxa. L’última relacionada amb les infraestructures.

Les infraestructures de transport a Catalunya (viàries, ferroviàries, ports i aeroports) donen una resposta satisfactòria al dia a dia de la vostra activitat econòmica?

  • Sí, d’una manera raonable.
  • Sí, però caldria invertir més en el seu manteniment i millora.
  • No, i suposa costos significatius per a l’activitat
  • No, és del tot insuficient i genera alts costos per a l’activitat