Sala de premsa

Notes de premsa

El 1er trimestre l’economia catalana deixa enrere els efectes de la inestabilitat

Els sectors més afectats han recuperat el dinamisme durant el primers mesos de l’any, fins i tot han igualat les taxes de creixement que es produeixen a la resta de l’Estat espanyol.

26/04/2018

La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’informe de conjuntura del primer trimestre i les previsions anuals 2018-2019. L’anàlisi es complementa amb una comparativa de l’evolució econòmica amb el conjunt d’Espanya, fet que permetrà valorar l’impacte de la incertesa política sobre l’economia.

EVOLUCIÓ ECONÒMICA EL PRIMER TRIMESTRE  

Les previsions d’alentiment de l’economia espanyola i catalana, presentades a finals de l’any passat, no s’estan complint. Tot el contrari, les dades confirmen que l’economia catalana manté un bon ritme de creixement en el primer trimestre, clarament per sobre del 3%.

Segons estimacions pròpies del Gabinet d’Estudis de la Cambra i AQR-LAB de la UB, el PIB de l’economia catalana ha augmentat un 0,7% en taxa intertrimestral, i podria continuar creixent al mateix ritme en el segon trimestre. Aquest creixement és només una dècima inferior al 0,8% del quart trimestre de 2017 estimat per l’Idescat. D’altra banda, és idèntica a l’estimació feta pel Banc d’Espanya per a l’economia espanyola en el primer trimestre (0,7%). D’acord amb aquestes previsions, el creixement interanual del PIB hauria estat del 3,3% al primer trimestre i del 3,1% al segon.

El comportament de l’ocupació ens mostra que l’economia catalana manté el dinamisme. El nombre d’afiliats a Catalunya torna a registrar un major creixement que el conjunt d’Espanya, després que en el quart trimestre s’igualessin les dues taxes de variació. Concretament, creix un 3,7% el primer trimestre, respecte el 3,4% del trimestre anterior.

La millora de la situació econòmica a Catalunya té a veure amb 4 factors:

  1. El favorable context exterior. Cal recordar que l’economia mundial ha crescut el 3,9% el 2017, sis dècimes més que l’any anterior, i que el comerç mundial també ha accelerat el seu creixement. Per a una economia oberta i competitiva com la catalana això ha suposat un notable impuls de les seves exportacions, que han crescut per sobre de les espanyoles i de les europees. Això ha permès que el creixement de l’economia catalana fos més equilibrat que en el passat, perquè tant la demanda interna con la demanda externa han tingut una aportació positiva. Però comencen a haver-hi riscos com la desacceleració de l’economia alemanya, l’apreciació de l’euro o la guerra comercial entre Estats Units i la Xina.
  2. L’impacte del conflicte polític ha esta més limitat del previst inicialment. Com veurem tot seguit, els sectors més afectats en un primer moment, com el turisme i el comerç, han reprès amb força el creixement en el 2018.
  3. Les condicions financeres continuen sent molt favorables. Una vegada les empreses han reduït el seu nivell d’endeutament i les perspectives econòmiques es consoliden, els baixos tipus d’interès incentiven la inversió empresarial. Com és habitual, aquesta recuperació es produeix amb un cert retard temporal respecte a l’inici de la recuperació. Per això, preveiem que el 2018 la inversió serà un dels principals motors del creixement i això podria obrir una nova etapa de creixement de la productivitat a mitjà termini, que hauria de traduir-se en un augment dels salaris.
  4. L’economia catalana manté una inèrcia positiva important, que preveiem duri tot el 2018 i 2019.

Vídeos