Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana creix a un ritme superior al del conjunt d’Espanya i de la zona euro

L’informe territorial de la demarcació de Barcelona 2018, elaborat per la Diputació i la Cambra confirma els bons resultats socioeconòmics a la demarcació de Barcelona en el 2017.

03/07/2018

Barcelona, 3 de juliol de 2018. La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten la setzena edició de l’Informe territorial de la demarcació de Barcelona, una publicació que fa balanç de l’evolució econòmica de la demarcació i de les 12 comarques que la componen amb dades de l’any 2017. L’informe es completa amb 4 monografies; 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’elements més concrets d’aquestes economies locals; i un recull dels 10 projectes estratègics més destacats de cada comarca.

L’economia catalana ha registrat durant el 2017 un creixement del 3,4%, superior tant al de l’Estat espanyol (3,1%) com al del conjunt dels països de la zona euro (2,3%). Aquest creixement del PIB a Catalunya ha permès superar per tercer any consecutiu el nivell del PIB de l’any 2007. Un dinamisme de l’activitat econòmica que s’ha vist reflectit al mercat laboral creant ocupació i reduint l’atur gràcies sobretot a la demanda interna que continua sent el motor econòmic català.

A la demarcació de Barcelona, a l’any 2017 el nombre de persones aturades es continua reduint i també se segueix creant ocupació, amb una intensitat menor que els anys anteriors. Tot i així, entre 2013 i 2017 la població aturada registrada de la demarcació ha baixat un 34,7% (-160.905), l’ocupada registrada ha crescut un 13,8% (+277.522), i les empreses han augmentat en un 8,5% (+14.549).

El nombre de persones aturades registrades a la demarcació disminueix un 8,5%

El nombre de persones aturades registrades a la demarcació disminueix en el 2017 per cinquè any consecutiu (-8,5%, -28.156), però de manera menys intensa que els dos anys precedents. Els aturats registrats se situen en 302.000 persones a desembre de 2017, el mínim des del 2008, i que suposa una taxa d’atur registrat de l‘11,4%. La mateixa dada d’aturats, però estimada, segons l’EPA dona resultats encara més positius amb una caiguda del nombre d’aturats estimats del 17,3% (-71.200), i una taxa d’atur estimat del 12,2%.

L’atur registrat a la demarcació ha disminuït de forma generalitzada a totes les comarques el 2017, per cinquè any consecutiu. En termes relatius, el descens més important s’ha produït al Baix Llobregat (-11,5%) i per contra, el descens menys important s’ha donat al Berguedà (-0,6%). La comarca amb una taxa d’atur més elevada continua sent l’Anoia, amb el 14,5%, i la més baixa ha estat el Moianès, amb el 8,5%, seguida d’Osona (10,3%) i el Barcelonès (10,5%).

L’ocupació registrada creix a totes les comarques

L’ocupació registrada (afiliats segons residència) dels 311 municipis de la demarcació s’ha incrementat un 3,2% i ho ha fet de forma generalitzada respecte a l’any anterior a totes les comarques de la demarcació de Barcelona. Així, les xifres d’afiliats a la Seguretat Social del 2017 es troben ja una mica per sobre dels registres del 2008, el que significa que s’ha recuperat bona part del teixit laboral perdut durant la crisi. Per sexes, els homes (3,3%) han augmentat una mica més que les dones (3,0%); i per nacionalitat, els estrangers (9,5%) han pujat molt més que els de nacionalitat espanyola (2,3%). Per edat destaca el creixement percentual dels majors de 55 anys (6,2%). Per comarques, la xifra més baixa amb diferència és el 0,9% del Berguedà, però, al marge d’aquesta, la resta oscil·len entre el 2,9% del Bages i el 3,9% del Garraf.

Els resultats del 2017 també presenten dades positives en el nombre de llocs de treball (afiliacions segons ubicació de l’empresa), amb un creixement del 3,6% respecte a l’any anterior, i ha augmentat a totes les comarques, excepte al Berguedà. El creixement dels llocs de treball ha estat superior entre els assalariats (4,3%) que entre els autònoms (0,1%). Les afiliacions han crescut en tots els grans sectors econòmics excepte l’agricultura. Per subsectors destaca el creixement de l’administració pública, activitats sanitàries, activitats relacionades amb l’ocupació, educació i els serveis de tecnologies de la informació. Pel que fa al teixit empresarial, el 2017 el nombre d’empreses ha crescut per quart any consecutiu, però el darrer any (0,8%) ho ha fet amb menor intensitat que els tres anys anteriors.

Any de rècord en nombre de turistes i pernoctacions a la demarcació

En els indicadors de demanda de la demarcació és destacable el rècord en volum de turistes i pernoctacions obtingut el 2017, tot i que el creixement ha estat per sota dels dos anys anteriors. Així, s’han registrat un total de 12,9 milions de turistes (un 3,3% més que l’any anterior) i 35,2 milions de pernoctacions (+3,5%). Per tipologia d’establiments, els viatgers i les pernoctacions en hotels augmenten un 3,1% i 3,2% respectivament; en càmpings, un 7% en ambdues, i en turisme rural un 8,9% en viatgers i un 5,2% en pernoctacions.

L’entorn de Barcelona (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès) també augmenta el nombre de viatgers (4,9%) i pernoctacions (7,9%), situant el nombre de viatgers en 4.843.849, i el de pernoctacions en 14.610.437. Per comarques, de les sis que es disposa informació de l’evolució dels viatgers (en hotels) destaquen els creixements dels viatgers i les pernoctacions a les comarques del Maresme i el Baix Llobregat.

Els indicadors d’oferta turística mostren un augment en el nombre de places disponibles (hotels, càmpings i turisme rural) en la majoria de comarques de la demarcació el 2017. Les úniques comarques que han experimentat pèrdues en el nombre de places són el Berguedà (-0,3%) i Osona (-0,3%). Tanmateix, l’evolució positiva ha estat de diferent intensitat entre les comarques, entre el +0,1% del Maresme i el +4,3% del Vallès Oriental.

En relació amb la recaptació de la taxa turística, la major presència de viatgers i l’augment de pernoctacions ha permès a l’entorn de Barcelona un increment del 6,8%, assolint una recaptació total de 6.604.010€, que en el conjunt de la demarcació ha estat de 35.589.931 (15.1%). El 81% de la taxa turística s’ha recaptat al Barcelonès i el Maresme és la següent comarca amb un 7%.

La població de la demarcació de Barcelona continua creixent

La població a la demarcació de Barcelona ha crescut un 0,6% (+33.357) respecte l’any anterior, situant-se en 5.576.037 persones, segons dades de l’INE a 1 de gener del 2017 (les dades avançades per l’INE per al 2018 indiquen un creixement del 0,7%). En l’augment de població destaca especialment la importància de la població estrangera (3,3%, 22.851) per sobre de la població espanyola (0,2%, 10.506). La població creix a totes les comarques barcelonines a excepció del Berguedà (vuitè any consecutiu de descens), i ho fa amb percentatges que oscil·len entre el 0,4% del Bages o el Garraf i el 0,7% del Barcelonès o l’Anoia.