Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana creixerà un 2,7% el 2015 i un 3% el 2016

Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, l’economia catalana ha crescut el 2,2% el primer trimestre de 2015, tres dècimes més que el trimestre anterior.

29/04/2015

L’acceleració que detectàvem a finals de 2014 ha continuat amb força durant els primers mesos del 2015

Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el PIB català ha crescut el 0,7% intertrimestral el primer trimestre, idèntic al del quart trimestre de 2014. L’element clau que explica l’evolució positiva del PIB tant a Catalunya com a Espanya està sent la demanda interna, ja que el sector exterior segueix tenint una aportació negativa, si bé cada cop és menor. D’acord amb aquestes estimacions, el creixement interanual del PIB passaria de l’1,9% el quart trimestre de 2014 al 2,2% el primer trimestre de 2015, la xifra més elevada des de principis de 2008.