Sala de premsa

Notes de premsa

Les perspectives empresarials a Catalunya continuen millorant el 2016

Les perspectives d’evolució de les vendes interiors i les exportacions són molt positives per al 2016. La inversió i l’ocupació també milloren respecte al 2015, però menys.

21/12/2015

Presentació dels resultats de l’Enquesta de Perspectives Empresarials 2016 per a les empreses ubicades a Catalunya, un projecte liderat per Eurocámaras en el qual participa la Cambra de Barcelona des fa 19 anys. L’enquesta ha estat elaborada al setembre de 2015 a partir de l’opinió de 60.000 empreses europees, de les quals 1.304 estan a ubicades a Catalunya.

Augment generalitzat de les expectatives de les empreses catalanes per al 2016

Els empresaris catalans preveuen una millor evolució el 2016 en relació a l’any en curs per a totes variables analitzades (xifra de negocis, vendes interiors, exportació, ocupació i inversió), si bé la millora més significativa es preveu en les vendes interiors. El percentatge d’empreses que és optimista respecte a l’evolució del seu negoci el 2016 supera al que és pessimista i, a més, el saldo augmenta respecte a l’any anterior, si bé la millora és menor a la registrada el 2015 perquè el nivell de perspectives ja és força elevat. Per tant, les expectatives de les empreses catalanes de cara a l’any vinent continuen millorant, fet que reforça la previsió de creixement del PIB que la Cambra situa en el 2,8%.