Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra considera insuficients les mesures i demana un pla de sortida de la crisi per als sectors més afectats

La corporació troba a faltar aquestes mesures dirigides a les empreses més vulnerables, com són els autònoms, les microempreses i les petites empreses.

19/03/2020

Barcelona, 19 de març de 2020.- La Cambra de Comerç de Barcelona considera absolutament necessàries totes les mesures extraordinàries aprovades en el Consell de Ministres i publicades en el Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, però també creu que són insuficients atenent a la magnitud de la crisi que estem vivint. Mantenir la liquiditat és del tot necessari perquè actua de tallafocs, però no serà una mesura suficient si no va acompanyada de mesures de suport a l’autònom i la petita empresa.

És evident que l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus serà desigual perquè els treballadors que tenen més possibilitat de teletreballar són aquells amb salaris més elevats que els treballadors amb ocupacions físiques i presencials, que normalment estan pitjor remunerats. El mateix passa en el món productiu. Les empreses més grans acostumen a ser més solvents i tenir més marge econòmic per resistir la caiguda de l’activitat que les petites empreses i els autònoms.

Si l’impacte econòmic és asimètric, les mesures que s’adoptin haurien de contrarestar aquest desequilibri en la mesura del que fos possible. Per això, es consideren encertades les diverses moratòries que s’han adoptat en el cas de famílies més vulnerables (pagament d’hipoteca, llum, aigua i internet), però trobem a faltar aquestes mesures dirigides a les empreses més vulnerables (autònoms, microempreses i petites empreses). Per protegir el teixit productiu, i les conseqüències sobre els treballadors, és imprescindible que el Govern de l’Estat atengui les necessitats específiques del col·lectiu d’empreses més petites, on una caiguda dràstica de la facturació un parell de setmanes que generi un desequilibri de liquiditat pot convertir-se ràpidament en un problema de solvència que ocasioni el tancament del negoci.

És per això que demanem mesures complementàries a les aprovades ahir, principalment dirigides a la part del teixit econòmic més vulnerable.

Mesures de suport a les petites empreses i autònoms

  • Suspensió dels pagaments dels lloguers i despeses bàsiques (llum, aigua, internet) per a les petites empreses i autònoms, com ha fet França.
  • Creació d’un fons extraordinari per ajudar a les petites empreses, com han fet França. Per exemple, França destinarà 2.000 M€ a empreses amb menys d’1M€ de facturació anual que, per la crisi, deixen de tenir ingressos o que hagin vist com aquets es redueixen al menys un 70% en comparació amb l’any anterior. Es tracta sobretot d’empreses i autònoms del sector turístic i restauració, que podrien rebre 1.500 euros d’ajuda directa només omplint una declaració.
  • En matèria d’autònoms, a Espanya s’ha aprovat la creació d’una prestació extraordinària per aquells autònoms que acreditin una reducció de la facturació del 75% respecte la mitjana del semestre anterior, i per un període d’un mes mínim (dependrà de la durada de l’estat d’alarma). La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora i no es consumirà atur, per tant, serà similar a l’aplicada en els casos d’ERTOs. Des de la Cambra creiem que el percentatge de caiguda de la facturació que ha de permetre al treballador autònom acollir-se a aquesta prestació ha de ser com a mínim el 50%, i no el 75%. Recordem que a Itàlia s’ha aprovat un abonament de 600 euros per a les persones en règim d’autònom que hagin perdut la seva feina per culpa de la crisi sanitària, i s’han paralitzat el pagament d’impostos per part de las PIMES i les cotitzacions dels autònoms.
  • Aplicar durant un mes (i fins que duri l’estat d’alarma) la tarifa de 50 euros de cotització a la seguretat social per als autònoms que han vist reduïda la seva facturació un mínim del 50% com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Aquesta mesura va més enllà de l’adoptada en el RD 8/2020 que només contempla que els autònoms puguin flexibilitzar el pagament de les quotes fins a 6 mesos; per tant, no suposa la cancel·lació del deute amb la seguretat social sinó només l’endarreriment de l’obligació.

 

Mesures de protecció de l’ocupació

  • Cal també pensar en mesures per als treballadors temporals que serà el col·lectiu més afectat i en alguns casos sense dret a atur. Aquests treballadors estan ocupats en sectors fortament afectats per la crisi, com és el turisme i la restauració. Cal prendre mesures per protegir aquest col·lectiu i per incentivar la seva contractació quan la situació econòmica torni a la normalitat.

Mesures de suport als sectors més afectats

  • Mesures directes als sectors més afectats, com ara el turisme, el comerç i la cultura, que s’haurien de posar en pràctica una vegada superada la fase més crítica de la crisi. Caldrà dissenyar un pla de sortida de la crisi que s’articuli entorn a un pacte social (amb sindicats i patronal) i que distribueixi els costos de la crisi entre sector públic, empresa i treballadors, una vegada es coneguin aquests costos.

La Cambra considera necessària i encertada la decisió del Govern espanyol de posar a disposició avals públics per als crèdits d’empreses. Caldrà veure si la quantitat de 100.000 M€ és suficient i també com ho articula el sector financer perquè arribi sobretot a les PIMES i autònoms.