Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra de Barcelona aprova ampliar la representació empresarial elegida per sufragi

La corporació modificarà el Reglament de Règim interior per augmentar de 40 a 52 el nombre de vocalies elegides mitjançant sufragi entre tots les empreses i persones autònomes de la demarcació de la Cambra de Barcelona.

29/06/2022

Façana edifici Diagonal Cambra de Barcelona

El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat aquesta tarda la modificació actual de composició del ple de la corporació amb la finalitat d’estatuir un òrgan més representatiu del teixit productiu de la demarcació de Barcelona.

En concret, la proposta aprovada permetrà que el ple de la Cambra, format per 60 vocalies, tingui 52 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques, elegits mitjançant sufragi lliure entre tot/es els/les electors/es de la Cambra. Per tant, la composició quedaria: 

  • 52 vocalies elegides per sufragi (actualment hi ha 40) 
  • 2 vocalies reservades per a les empreses de major aportació (actualment hi ha 14, modalitat que només té tres anys d’antiguitat)
  • 6 vocalies en representació de les organitzacions empresarials 

La nova composició serà efectiva a les properes eleccions i permetrà garantir una major representativitat del conjunt de les empreses i les persones autònomes de la demarcació de Barcelona, incrementar les vocalies d’elecció per sufragi per reduir al mínim les vocalies amb dret a vot no elegides democràticament, així com augmentar la presència d’aquelles categories i grups que tenen un major pes en l’economia del territori de la Cambra. 

La Cambra agraeix la contribució de les grans empreses a l’economia catalana i, per tant, pretén seguir col·laborant amb elles. En aquest sentit, es crearà la figura del soci institucional, amb serveis que responguin a les seves necessitats reals,i amb presència als actes i activitats organitzades per la corporació.

La Cambra de Barcelona aprova la renovació del seu escut oficial 

El Ple de la Cambra de Barcelona ha aprovat també el projecte de renovació de l’escut oficial de la corporació. L’actual escut, corresponent a la Junta Particular de Comerç de Barcelona i dibuixat per Francesc Tremulles i Roig l’any 1758, serà substituït per una nova proposta basada en l’escut del Consolat de Mar que es troba esculpit en pedra en un dels carcanyols dels arcs de mig punt del Saló de Contractacions de La Llotja de Mar i que es calcula que data de finals del segle XIV. 

Amb aquesta proposta de canvi, la Cambra de Barcelona aposta per una tornada als orígens recuperant un escut històric i representatiu de la institució, més antic que l’actual. A més a més, es tracta d’un disseny més minimalista, compost únicament per l’escut de la ciutat de Barcelona sobre les ones del mar, fet que facilita també la seva aplicació i difusió, especialment en canals digitals.

Aquesta renovació forma part d’un conjunt d’accions que s’estan desenvolupant per posicionar la Cambra com a corporació de referència per al desenvolupament econòmic. L’objectiu és fomentar la competitivitat empresarial i accelerar el creixement defensant els interessos generals de totes les empreses i persones autònomes. Entre les accions, hi haurà la renovació del logotip i imatge corporativa.

Reconeixement al Consell per la República  

Finalment, durant el Ple s’ha aprovat un manifest que reivindica l’Estat propi com la millor política econòmica perquè Catalunya i el seu teixit empresarial es trobin entre les economies més desenvolupades.  

En aquest sentit, és necessària la col·laboració amb diferents institucions, associacions i agents socials en la defensa d’aquest objectiu comú. És per això que el Ple ha aprovat el reconeixement al Consell per la República “per la seva preuada tasca dirigida a assolir aquest objectiu, tan necessari com urgent pel teixit productiu del nostre país” i a la seva recentment constituïda Assemblea de Representants.