Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra demana a AENA un major compromís amb els aeroports de Catalunya

El balanç provisional de la temporada d’estiu a l’aeroport combina la satisfacció pel nou rècord de passatgers amb la preocupació per la seva reputació internacional a causa dels episodis de dificultat operativa.

Barcelona, 30 de setembre de 2019.- La Cambra de Barcelona constata una vegada més que el ritme real de creixement del tràfic a l’aeroport de Barcelona està superant les previsions més optimistes i que, en conseqüència, cal accelerar el calendari de les inversions previstes.

A mig i llarg termini, la Cambra aposta per fer compatible el creixement esperable els propers anys amb la preservació de l’equilibri territorial. Per això, dos elements importants de reflexió que haurà d’afrontar el nou pla director són la determinació dels tràfics estratègics per a l’economia de Barcelona i de Catalunya, i la capacitat de gestió dels efectes generats per l’impacte acústic de l’activitat aeroportuària.

La visió de la Cambra és que poden ser compatibles l’equilibri territorial i un creixement sostenible del tràfic aeri fins a 90 milions de passatgers anuals, però per fer-ho possible calen noves eines i accions, entre les quals es prioritzen les següents:

  • Gestió individualitzada de l’aeroport de Barcelona – El Prat, per disposar localment de més capacitat de gestió de les crisis operatives, dels conflictes laborals i de la dotació òptima de recursos i mitjans.
  • Nou model de governança per a l’aeroport de Barcelona – El Prat, que inclogui les institucions públiques i privades del territori a la presa de decisions estratègiques de l’aeroport.

A curt termini, aquest nou model seria factible simplement reforçant el Comitè de Coordinació Aeroportuària, aprofundint en l’exercici de les funcions que li són pròpies. I, en paral·lel, mantenint el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) com a eina de promoció internacional de l’aeroport.

  • Aprofitar al màxim el potencial de Barcelona per a vols de llarga distància i promoure Girona i Reus per a vols de curt i mig radi.
  • Adaptar l’operativa de pistes a l’evolució del tràfic, i abordar la major necessitat d’ús de pista llarga per a les operacions amb les aeronaus més grans amb l’allargament de la pista 07R 25L, actuació que permetria assolir les 90 operacions per hora amb un impacte acústic més reduït.

No obstant això, el balanç provisional respecte la temporada d’estiu deixa diversos punts sobre la taula. Per una banda, es felicita pel nou rècord de passatgers assolit l’aeroport. Però per l’altre, es qüestiona amb preocupació la reputació internacional que pugui teniu la marca Barcelona a causa de la successió d’episodis de dificultat operativa.