Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra revisa a l’alça la previsió de creixement fins al 2,3% el 2019 i 2,1% el 2020

Les exportacions creixen un 2,6% acumulat al maig, una xifra que s'accentua fins al 6,8%, extraient l'automòbil.

29/07/2019

L’economia catalana ha entrat en una nova fase de creixement més madur en què l’increment del PIB s’estabilitza en taxes de creixement interanual lleugerament per sobre del 2%. Després d’un quart trimestre de l’any 2018 d’intensa desacceleració sobretot per la caiguda de la indústria, en el primer trimestre l’economia es va comportar millor de l’esperat i ha recuperat una mica d’embranzida en el segon trimestre, una tendència que es podria mantenir en el tercer trimestre de l’any.

L’economia creix de forma sostinguda en el segon trimestre i mantindrà un creixement similar en el tercer trimestre

Segons estimacions pròpies de la Cambra de Comerç i del Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, els dos primers trimestres de l’any 2019 el ritme de creixement trimestral del PIB català ha estat del 0,6% i 0,7%, i es preveu un 0,6% per al tercer. Aquestes taxes superen les estimacions de creixement intertrimestral del 2018 (entre el 0,4% i 0,5%). D’acord amb aquestes estimacions, el creixement interanual del PIB d’aquests tres primers trimestres del 2019 seria del 2,1%, 2,2% i 2,3% respectivament. Per tant, el creixement econòmic ha entrat en una nova fase d’estabilització en taxes per sobre del 2%, que probablement continuaran durant el 2020.

L’indicador de confiança empresarial (ICEH) millora el tercer trimestre després de tres trimestres consecutius en disminució, senyal de què les expectatives de les empreses han millorat en línia amb la revisió de les previsions econòmiques per al 2019.

A nivell sectorial, l’hostaleria i el transport presenta les millors perspectives de tots els sectors, un fet que queda confirmat amb el creixement del nombre de turistes estrangers fins al maig (2,6%) i de passatgers als aeroports fins al juny (5,1%). A la indústria, en canvi, cau quan es compara amb el tercer trimestre de l’any anterior, però es manté estable respecte al trimestre anterior, la qual cosa és plenament coherent amb l’evolució de l’activitat industrial que mostra un descens respecte a l’any anterior, però estabilitat en relació amb el principi d’any. La construcció sembla haver entrat en una fase de menor confiança empresarial.

Les exportacions, sense el sector de l’automòbil, creixen un 6,8%, senyal de la fortalesa del sector exterior català davant l’alentiment de l’economia mundial 

Les exportacions mostren un creixement força notable fins al maig (2,6%). Tots els principals sectors econòmics han registrat un increment notable de les exportacions catalanes en el que portem d’any, a excepció únicament del sector de l’automòbil, que concentra el 15% de les exportacions i ha experimentat un descens del 16,9% acumulat fins al maig. De fet, si s’extreu l’automòbil, l’increment de les exportacions pujaria fins al 6,8%, senyal de la competitivitat de les exportacions catalanes i la seva resistència al context d’alentiment mundial.

Per tal d’incentivar la mobilitat elèctrica s’ha posat en marxa al conjunt de l’Estat el Programa Moves, que a Catalunya té una dotació de 7,3 milions d’euros. Cal donar-hi més difusió per afavorir la compra de vehicles elèctrics i la construcció d’infraestructura de recàrrega, i al mateix temps s’hauria de pactar amb el sector un pla global que ofereixi estabilitat i seguretat jurídica.