Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana s’accelera en la primera meitat de l’any

L’Estat invertirà només el 0,7% del PIB, l’esforç inversor més baix de la sèrie històrica. El balanç econòmic durant la primera part de l’any continua positiu.

25/04/2017

L’economia catalana s’ha comportat durant els primers mesos de l’any 2017 millor del que es preveia. Segons les estimacions de la Cambra i AQR-Lab, el PIB ha crescut a un ritme entre el 0,8% i el 0,9% trimestral durant els dos primers trimestres de l’any 2017. Això suposa ritmes de creixement superiors als de finals de 2016. Aquestes dades són compatibles amb una moderació de la taxa interanual, des del 2,8% el quart trimestre de 2016 fins al 2,7% els primer i segon trimestres de 2017. La confirmació de les expectatives favorables es deu al bon comportament de l’ocupació i del sector exterior.

Les enquestes de clima empresarial confirmen aquest pronòstic. L’indicador de confiança empresarial es manté constant el primer trimestre de l’any, però repunta en el segon trimestre fins a un màxim de la sèrie històrica. Tots els sectors milloren la confiança el segon trimestre, però destaca l’augment al sector de la construcció.