Sala de premsa

Notes de premsa

Les Cambres recolzen l’extensió euroasiàtica del Corredor Mediterrani

S'ofereix la xarxa cameral internacional per articular els fluxos comercials d’aquest corredor en la seva intervenció al 3r Fòrum Euroasiàtic de Connectivitat i Cooperació Industrial organitzat per FERRMED.

 

 

Les Cambres de Comerç de Catalunya han participat en la presentació de la Plataforma EULER / R+D+4i (EU – Eurasian Locomotive Economic Regions / Research, Development, innovation, identity, impact and infrastructure), impulsada per FERRMED, per refermar el seu compromís amb la millora de la competitivitat econòmica i empresarial de Catalunya per mitjà d’una dotació adient d’infraestructures i de serveis de transport.

Les Cambres han defensat un model econòmic descentralitzat i distribuït, que respongui als efectes del canvi climàtic, tal com recull la seva estratègia Catalunya 2030/40. Aquest model requereix una bona política d’inversions, amb anàlisi cost-benefici, racionalització de les despeses, millora de l’agilitat i transparència dels procediments administratius i adequació del finançament no només per a noves accions, sinó també per al manteniment i millora de les ja construïdes. De fet, la transició energètica, la digitalització, la connectivitat i l’automatització seran els elements clau per assolir aquest nou model. 

A escala transeuropea però també transeuroasiàtica, es valora que el futur de les xarxes d’infraestructures depèn d’un nou model de governança que inclogui la responsabilitat en la gestió per part de les administracions territorials i la participació d’institucions públiques i privades en la seva planificació estratègica.

Es constata que l’increment continu dels fluxos comercials entre els països eurasiàtics requereix un millor rendiment del sistema mundial d’interconnexió del transport, en particular els ferrocarrils, i que caldrà la identificació dels nodes estratègics, temps de trànsit més curts i trens llargs, compactes i freqüents, així com terminals i ports intermodals intel·ligents i eficients.

Les Cambres de Catalunya han ofert la seva col·laboració a través de la xarxa internacional de cambres, a tota la Unió Europea, però també a països d’Europa de l’Est, Àsia Central i, per descomptat, a la Xina. Les Cambres de Catalunya exerceixen una presència activa en destacades organitzacions europees i internacionals i articulen un centre mediterrani clau a la xarxa mundial de cambres de comerç, amb 130 països membres.

En aquest context, les Cambres han recolzat la crida de FERRMED per un pla integral d’optimització del canvi modal a partir d’un pla d’inversions adequadament estructurat a nivell de la UE, d’acord amb criteris de prioritat socioeconòmica i mediambiental que contempla el ‘FERRMED STUDY OF TRAFFIC AND MODAL SHIFT OPTIMISATION IN THE UE’. Tal i com posa de manifest aquest estudi, les conclusions definitives del qual estaran a punt a finals del 2021, el canvi de la carretera al ferrocarril requerirà la concentració d’inversions en una part selectiva dels corredors principals de la xarxa bàsica. El Corredor Mediterrani és un cas evident i la secció transfronterera entre Catalunya i la regió occitana és el millor exemple.

A més, s’aposta per una major cooperació entre la UE, els països veïns (orientals i meridionals de la UE), Rússia, el Kazakhstan i la Xina per millorar les rutes d’interconnexió logística amb els centres industrials i de consum d’aquesta àrea macroeconòmica, en camps com la mobilitat sostenible, l’economia circular, les xarxes 5G, els centres acadèmics i de recerca a través de  les respectives comunitats empresarials.