Sala de premsa

Notes de premsa

Osona incrementa un 1,6% els llocs de treball el primer trimestre i gairebé recupera el nivell anterior a la crisi

L’afiliació segons residència també creix un 2,1% en termes interanuals a finals de març, amb augments registrats a tots els grups d’edat excepte la franja d’entre 30 i 44 anys.

Osona ha tancat el primer trimestre de l’any amb 69.203 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms). Aquesta xifra suposa un 1,6% més de llocs de treball respecte a un any enrere, una evolució força similar a la registrada al conjunt de Catalunya (1,7%). Aquest creixement, però, ve influenciat per la caiguda d’afiliacions que es va produir al març de 2020 com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma, amb mesures de confinament i altres restriccions.

Si es compara la xifra de llocs de treball a la comarca amb el nivell anterior a la crisi sanitària, només es troba un 0,1% per sota de la de març del 2019 i un 0,4% per sobre de la de finals de 2019. Igualment, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donats d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius.

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra d’Osona i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual oposada, ja que l’afiliació a 31 de març ha crescut entre els assalariats (2,6%) i ha disminuït entre els autònoms (2,2%). Així mateix, en comparació amb el període previ a la pandèmia (31 de desembre 2019), els assalariats han crescut un 1,8% mentre que els autònoms han caigut un 7,7%.

Remuntada també en afiliacions segons residència

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 71.348 persones a finals de març de 2021. Per sexe, l’evolució ha estat més positiva en el cas de les dones (1,9% els homes i 2,3% les dones). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-0,7%).

Per nacionalitat, cal destacar el notable creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 6,7% (1,4% els espanyols). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (març  2019), el nombre d’afiliats ha augmentat només entre les dones, els majors de 44 anys i els estrangers.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 3% més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a Osona es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Gairebé un 13% més d’aturats que fa un any

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 9.128 persones a 31 de març, un 12,9% més que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma durant la segona quinzena). Per sexe, el creixement relatiu anual és bastant més elevat entre els homes (18%) que entre les dones (9%). L’augment de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el 10% de les persones de 55 anys o més i el 17% de les persones menors de 30 anys.

Per últim, per tipus d’ocupació, destaca el creixement anual dels aturats entre els treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (un 31,3%) la resta d’ocupacions han registrat augments de l’atur entre el 3% dels directors i gerents i el 16,6% dels treballadors de restauració, personals i venedors.

Sense dades comarcals del teixit empresarial

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball presentat no incorpora les dades corresponents als comptes de cotització (empreses) ni a les afiliacions a la Seguretat Social (llocs de treball) per sector econòmic, perquè l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya les ha deixat d’actualitzar des del tercer trimestre del 2020. Des de la Cambra d’Osona es denuncia aquesta falta dades, ja que obstaculitza la profunda anàlisi economicoempresarial del territori i obliga a analitzar-ho amb dades agregades a escala nacional.

Tot i això, la corporació ha apostat per seguir analitzant l’estructura economicoempresarial d’Osona trimestre a trimestre, per la qual ha redissenyat el contingut de l’informe a les dades que hi ha actualment disponibles a l’espera de poder afegir de nou, tan bon punt es publiquin, les dades relatives al teixit empresarial.