Sala de premsa

Notes de premsa

El 97% de l’empresariat aprova la gestió del nou equip de la Cambra de Barcelona en el seu primer any

Tres quartes parts de l’empresariat qualifiquen com “molt bona” l’obra del nou equip en matèria d’accions i propostes, comunicació i defensa de l’interès econòmic.

09/07/2020

gràfic

La immensa majoria de l’empresariat aprova la gestió del nou equip de la Cambra de Barcelona en el seu primer any de mandat. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de les últimes tres consultes que la corporació va obrir el passat 17 de juny per avaluar la tasca de l’equip de govern liderat per Joan Canadell.

Segons els resultats de la primera pregunta, un 73% dels votants ha qualificat com “molt bona” la gestió del nou equip de govern pel que fa l’acció, on s’inclouen iniciatives com el projecte Catalunya 2030/40, les propostes fetes i els estudis econòmics, entre altres. En la mateixa línia, el 24% l’ha valorat com “bona”. Per contra, només el 3% dels enquestats l’ha valorat negativament.

En una línia molt similar, el 78% dels participants a les consultes considera que el nou equip de la Cambra de Barcelona ha fet una defensa “molt bona” de l’interès econòmic i empresarial a través de les seves reivindicacions i posicionaments i el 20% l’ha qualificat com “bona”. Aquests resultats eclipsen les valoracions negatives, que aglutinen el 2% dels vots restants a l’enquesta.

L’obra del nou equip de la Cambra en matèria de comunicació, discurs i presència als mitjans també ha aconseguit molt bones valoracions. Un 73% dels enquestats l’ha considerat “molt bona” i el 25% “bona” i només un 2% l’ha qualificat com  “dolenta”.