Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra de Barcelona presenta el pressupost més ambiciós dels últims 10 anys

El projecte Catalunya 2030/40 serà la base d’actuació de la institució i l’eix vertebrador de totes les propostes.

19/12/2019

Façana edifici Diagonal Cambra de Barcelona

Barcelona, 19 de desembre de 2019.- El comitè executiu de la Cambra de Barcelona ha presentat les línies pressupostàries, criteris i magnituds del pressupost per a l’any 2020, un pressupost ambiciós per fer front als nous projectes, amb una previsió d’ingressos de 22,8 milions d’euros, el que suposa el creixement més important dels últims 5 anys i en termes absoluts dels últims 10. El pressupost aprovat avui al ple de la Cambra, i que formalment es presentarà a l’òrgan tutelar el mes de gener, també contempla una partida específica per al desenvolupament de nous projectes en el marc del programa Catalunya 30/40, dotada amb 600.000 euros i que ha de repercutir positivament a mitjà termini, en els comptes del 2021 i del 2022.

La Cambra de Barcelona treballa amb una visió a llarg termini i concep el pressupost del 2020 com un any per a la transformació de la institució. En concret, el nou pla preveu com a objectius impulsar l’entitat, apropar la Cambra a tot el teixit empresarial, adaptar-se als nous temps i requeriments, i consolidar la robusta solvència financera de la corporació.

El nou pressupost s’ha definit en base al programa Catalunya 2030/40, les línies d’actuacions del qual han de marcar el rumb de la institució en els propers anys. La Cambra dins la seva funció representativa i de promoció econòmica, rellançarà les comissions i grups de treball amb la voluntat de fer visible l’opinió de la Cambra a nivell públic i prendre part en els debats empresarials. Dins d’aquesta mateixa línia, l’ens també aposta per potenciar el Gabinet d’estudis i d’infraestructures i reforçar la marca Estudis Cambra amb la posada en marxa de la col·lecció d’Estudis monogràfics i del Consell Assessor, constituït el passat divendres.

La xarxa territorial és una altra de les línies d’actuació prioritàries, atès que esdevé la porta d’entrada a la institució. Per aquest motiu, el pla contempla inversions importants en aquest àmbit i la posada en marxa d’un nou sistema organitzatiu en el qual les delegacions territorials són l’aposta per transformar la institució. També es potenciarà el desenvolupament tecnològic per aprofundir la relació amb les empreses i el coneixement de les seves necessitats, així com la realització de consultes com a eix de participació.

El pressupost presentat té la voluntat d’adaptar la Cambra als nous temps i requeriments, i incidir en el desenvolupament de l’economia, a través de diferents línies d’actuació dels serveis que ofereix la Cambra, en especial en l’àmbit internacional amb l’aposta per potenciar la xarxa de cambres; l’economia i entorn digital amb la creació d’un Hub digital; la qualificació professional i l’emprenedoria, així com el suport a la innovació. També es vol universalitzar el patrimoni de la Cambra amb la seva obertura a la ciutadania i potenciar el seu màxim rendiment.

L’edifici de la nova seu al 22@

El Comitè Executiu ha presentat les seves conclusions de l’anàlisi realitzada del projecte del 22@, i que ha estat contrastat amb diferents operadors i agents, i el Ple ha aprovat treure a concurs el projecte per fer la concessió de la construcció i explotació de l’edifici.

La Cambra de Barcelona i l’Ajuntament van signar el passat mes d’abril el protocol de col·laboració per a la cessió d’espais i prestació de serveis comuns del nou edifici d’oficines i serveis que la Cambra de Barcelona hauria de construir a la zona de Diagonal-Poblenou. L’edifici, que tindria una superfície de 20.500m2 repartits en 21 plantes, s’ubicaria al districte econòmic del 22@, a l’illa delimitada pels carrers Pujades, Fluvià, Selva de Mar i l’avinguda Diagonal.