Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra reclama amb urgència la realització de tests ràpids més enllà de l’àmbit sanitari públic per evitar una nova aturada de l’economia que costaria al voltant de 3.000 milions d’euros en només 15 dies

Perquè els tests ràpids serveixin per controlar la pandèmia cal estendre el seu ús entre la població i facilitar-ne la seva realització en àmbits com residències, farmàcies, empreses i escoles, entre altres institucions.

29/10/2020

La Cambra de Barcelona, a petició de la seva Comissió de Salut, demana la realització massiva de testos ràpids mes enllà de l’àmbit sanitari públic com l’alternativa més eficient a l’aturada de l’activitat econòmica. La situació actual de la pandèmia a Catalunya és insostenible i exigeix actuacions per frenar els contagis, però en cap cas a costa de l’activitat econòmica -en especial de les pimes- i dels propis treballadors.

En aquets sentit, la Comissió destaca les possibilitats que ofereixen els testos d’antígens, més barats i ràpids que les proves PCR. Si bé no són la solució absoluta, obren la possibilitat per exemple a ser aplicats de forma massiva i a realitzar cribatges ràpids a un menor cost. Si això s’acompanya amb mesures d’aïllament de casos positius i rastreig dels seus contactes, ajudaria a estabilitzar igualment la corba.

Perquè l’adopció dels testos ràpids sigui efectiva contra la pandèmia, és necessari estendre el seu ús entre la població i facilitar-ne el seu ús generalitzat fent els canvis normatius corresponents en àmbits com residències, farmàcies, empreses, escoles, … Seria adient també que aquests testos es puguin adquirir i subministrar més enllà del sistema públic i posar-los a disposició de la ciutadania.

Facilitar a tothom l’accés al test ràpid

Per aquest motiu, i atès que és un dret i alhora obligació per a les persones conèixer l’estat de salut propi, des de la Cambra de Barcelona s’insta a les administracions competents a elaborar un pla per facilitar la distribució i la comercialització de tests d’antígens de la forma més generalitzada possible i garantir la seva correcta aplicació per a la detecció de casos positius.

Aquest pla permetria, en primer lloc, poder dur a terme accions en diferents col·lectius i sectors d’activitat de forma controlada, incidint més directament en aquells espais més afectats o amb més risc, i en segon lloc, estendre i normalitzar l’ús de testos ràpids entre la població amb la realització massiva i reiterada de proves combinada amb l’aïllament de casos positius.

La liberalització en la distribució i comercialització de testos, que en tot moment aniria acompanyat pel seguiment de professionals sanitaris, tindria avantatges no només per a la detecció de casos, la reducció del risc de transmissió i la possibilitat de fer cribatges poblacionals o a grups de risc, sinó que també contribuiria a evitar el col·lapse del sistema sanitari, i en especial de l’atenció primària.

D’aquesta manera, es podria controlar l’evolució de la pandèmia amb mesures menys restrictives per a l’activitat econòmica i sempre acompanyades de les recomanacions generals d’higiene i prevenció per donar més seguretat. Es donaria resposta també a la demanda del mercat, facilitant les noves proves als sectors econòmics amb tota la informació i la qualitat necessàries.

No es pot excloure ningú. Cal comptar amb tots els actors del sistema i de la societat des de la coresponsabilitat i la col·laboració (professionals, centres sanitaris, farmàcies, residències, escoles i empreses) per frenar la corba, protegir la salut i reactivar l’economia com més aviat millor.