Sala de premsa

Notes de premsa

Presentació de l’estudi: “El sector públic a Catalunya i Espanya: impacte econòmic de diferents escenaris polítics”

El Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona presenta les conclusions de l’estudi.

28/03/2014

L’informe està elaborat en base a dades de l’any 2010 (últim exercici amb dades liquidades disponibles), tret dels apartats en què s’especifiqui una altra referència temporal.

L’estudi té dos objectius principals:

1)    Analitzar el sector públic consolidat a Catalunya i a la resta d’Espanya en el context de l’actual marc polític (pressió fiscal, despesa pública per habitant, saldos pressupostaris, estoc d’inversió pública).

2)    Estimar el possible impacte sobre el sector públic d’altres formes d’organització política territorial alternatives a la situació actual, sota el supòsit d’estabilitat de les bases fiscals (és a dir: continuar formant part de la Unió Europea i considerant que qualsevol canvi de l’statu quo sigui negociat i pactat).

Per fer l’estudi s’ha estimat el sector públic consolidat a cada comunitat. És a dir, la suma de les administracions estatal, autonòmica, local i de la seguretat social —descomptades les transferències internes— que actuen en el territori de la comunitat.